FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

TVAK PC


Under 1993 infördes, för den tekniske övervakaren, tvak, nya terminaler (TVAK PC) bestående av två sammankopplade PC-datorer. TVAK PC ger tvak en ensad grafisk gränsyta mot systemen samt datorstöd för drift och övervakning.


Tvak PC handbok : programversion 4.0 : teknisk övervakare PC för rrgc/F M3195-205118

ELKA-manual

Operatörsmanual

RCON-manual

Systemadministrationsmanual


Digitalteknik

Digitalteknikens grunder