FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

SIM/S


Definitioner
Strilutbildningssimulator SIM/S ingår i Strics, tillsammans med utprovningssimulator, SIM/P, och ett programutvecklingssystem, UTV. Strics är placerad på F20.

Uppgifter
Strilutbildningssimulator SIM/S är ett hjälpmedel vid utbildning och övning av operatörer i STRIC. SIM/S kan stimulera en eller två STRIC. SIM/S kan även användas vid grundutbildning av rrjal, varvid både elever och givare sitter i SIM/S.

SIM/S kan:

  • simulera STRIC omvärld
  • simulera alla gränsytor till STRIC via tal-, radio- och datakanaler
  • generera statiska och dynamiska data
  • integrera information från systemsimulator SYSIM vid SAAB i egengenererade scenarier och förmedla denna information till STRIC


Ingående materiel
SIM/S består av ett spelplaneringssystem och ett simuleringssystem.
Spelplaneringssystemet används för att tillverka simulerade objekt och tilldela dem egenskaper. Simuleringssystemet används vid själva genomförandet av en övning. Båda systemen är självständiga och oberoende av varandra.

Spelplaneringssystemet omfattar i huvudsak följande materiel:

  • En nod, SÄR, för spelplanering
  • Upp till fyra operatörsplatser
  • En PC, SUR, för registreringsutvärdering
  • En filterbrygga, för ihopkoppling av Spelplaneringssystemet och Simuleringssystemet


Simuleringssystemet omfattar i huvudsak följande materiel:

  • En central nod, SAM, för radarsimulering
  • En central nod, SIM, för övrig simulering
  • Sex kommunikationsnoder
  • Tolv operatörsplatser
  • En televäxel
  • En radioväxel
  • En tidmottagare, baserad på GPS-systemet
  • Kommunikationsutrustning: modem, krypton, routrar, m m
  • En färgskrivare, ansluten på LAN
  • En skrivare, ansluten till SIM-noden


Dessutom finns följande materiel i en filmsal:

  • Två storbildsprojektorer, för presentation av bildskärms-innehållet på en utvald operatörsplats
  • En videoväxel, för val av en av fem anslutna operatörsplatser för presentation på storbild

 

SIM/S systemöversikt

SIM/S systemöversikt.


Operatörsplatsema i SIM/S är utrustade med

  • en operatörsplatsdator
  • två 19 tums fargbildskärmar
  • ett tangentbord
  • en mus
  • en kommunikationspanel
  • en telefonenhet
  • en audioenhet

 

De två färgbildskärmarna används som huvudindikator och tablåindikator för presentation av luftlägesinformation respektive tablåinformation.
Till audioenheten kan två headset och en fotomkopplare anslutas.
Samtliga operatörsplatser i SIM/S har samma funktionalitet. Vid inloggning avgörs vilken funktionalitet operatören får tillgång till.

Operatörsplats

Operatörsplats.

Tekniska funktioner

Allmänt
När SIM/S är stimulator till STRIC, behöver inte STRIC ändra sina driftfall i något avseende. Kommunikationen hanteras på ett verklighetstroget sätt och ordinarie nummerplaner och kopplingsförfarande i STRIC kan användas. Vid simulering kopplas alla taktiska förbindelser till ett autonomt telenät, benämnt mini-FTN, till vilket även SIM/S är ansluten.

SIM/S uppkopplad mot övad STRIC

SIM/S uppkopplad mot övad STRIC.

Operatörsroller
I SIM/S finns ett antal funktioner som de olika operatörsrollerna har tillgång till. Vilka funktioner en operatörsroll har tillgång till är beroende på hur rollen är konfigurerad och kan således lätt anpassas.
En operatör i SIM/S kan ha behörighet till flera Operatörsroller, dock endast en i taget. Under en övning kan en operatör byta operatörsroll.
Flera operatörer kan samtidigt ha tillgång till samma operatörsroll.

Följande operatörsroller kan finnas i systemet:

 • Övningsledare
 • Systemoperatör
 • Jaktgivare
 • Givare
 • Operatörsroller för sekvensövningar

Ett system för behörighetskontroll skall förhindra obehörig användning. En operatör loggar in genom att ange operatörsidentitet och lösenord. Lösenordet kan operatören ändra när som helst. Administrationen av operatörsidentiteter hanteras av systemoperatören, som även kan ändra lösenord för en operatör men saknar möjlighet att läsa operatörens befintliga lösenord.

Systemet loggar alla inloggningar och utloggningar samt all administration av lösenord och operatörsidentiteter. Även misslyckade försök loggas.

Övningsledare
Övningsledaren leder övningsverksamheten, preparerar systemet för den aktuella verksamheten, väljer ut vilka övningar som skall köras och anger de förutsättningar som skall gälla.
Övningsledarens uppgift är att övervaka att order och orienteringar sänds vid rätt tidpunkt samt att de simulerade befattningshavarna i SIM/S agerar på avsett sätt.

Systemoperatör
Systemoperatören leder den tekniska verksamheten i systemet. Operativsystem, behörighetssystem, operatörernas tillgång till funktioner, m m hanteras av Systemoperatören.

Jaktgivare
Jaktgivaren styr olika typer av simulerade flygplan från en man-maskin gränsyta, MMI, som liknar den i JAS 39. Flygplanen styrs utifrån information från rrjal och egna sensorer samt från företagsorder.
Ett flygplan styrs genom att Jaktgivaren anger kurs, fart och höjd, varpå systemet simulerar flygplanet utifrån egenskaperna för aktuell flygplanstyp. Såväl jakt-, attack- som spaningsflygplan kan styras av Jaktgivaren.

En jaktgivare kan samtidigt styra tre flygplan: ett aktivt och två passivt. För det aktiva flygplanet presenteras all information medan det för de passiva endast presenteras en delmängd av informationen.

De flygplan som jaktgivaren styr är företag i systemet.

Exempel på de funktioner som jaktgivaren har tillgång är:

 • Direktstyrning av flygplan
 • Överlämning av flygplan till annan operatör
 • Mottagning av flygplan från annan operatör

Jaktgivarens MMILuftlägespresentation

Jaktgivarens MMI. och Luftlägespresentation.

Givare
Operatörsrollen givare är identisk med operatörsrollen jaktgivare men med det undantaget att målbanestyrningen utförs med hjälp av funktioner i luftlägespresentationen.

En målbana styrs normalt automatiskt av målbanesimuleringen men kan manuellt tas över av en operatör som har tillgång till operatörsrollen givare.

Dokument som innehåller mer information om SIM/R:
Utdrag ur Strilsystemdokument, sammanfattat av Bengt Myhrberg (0,5 MB) (F16/09)