FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Flygvapnet

Organisation

Luftförsvarssektor m/60


(Nedanstående information gavs ut 1961

Inom varje sektor utövas den operativa ledningen från en luftförsvarscentral (lfc). Lfc består av luftbevakningscentral (lc), jaktcentral (jc), robotcentral (rbc) och luftvärnscentral (lvc).

Lc insamlar allt underlag för luftläget, bearbetar det samt presenterar det för jc, rbc och lvc. Från jc och ibland från inom sektorn framskjutna radarstationer ledes jaktflygplanen. Operativa beslut för och viss ledning av luftvärns-robotarna sker i rbc. Sektorns luftvärn ledes från lvc.

Ledningen av luftförsvarssektor m/60

Luftförsvarsledaren (luftled) ansvarar för stridslednings- och luftbevakningstjänsten inom sektorn.

Chefsjaktledaren (cjal) utövar den operativa ledningen av jaktförbandens verksamhet samt ansvarar för stridsledningstjänsten inom jaktcentralen.

Chefsrobotledaren (crbled) ansvarar för luftvärnsrobotförbandens verksamhet inom sektorn.

Luftbevakningsledaren (lbevled) utövar den operativa ledningen av datainsamlingen från spaningsradarstationerna och ansvarar för att det aktuella luftläget presenteras för stridsledarna.

Luftvärnsledaren (lvled) leder luftvärnets verksamhet inom sektorn.


Bild ledning inom luftförsvarssektor m/60

(klicka för större bild)