FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Rk-01


Mottagarenhet Rk-01Sändarenhet Rk-01

       Mottagarenhet Rk-01                                 Sändarenhet Rk-01

Radiostation Fmr V, som köpts in som surplus från USA direkt efter kriget hade blivit en succé för det svenska flygvapnet. Flygflottiljerna hade byggts ut, Stril 50 skulle börja att byggas ut, behov av nya flygbaser fanns och man förstod att Fmr V skulle komma att behöva kompletteras/ersättas. Störkänsligheten var en mycket allvarlig risk för Fmr V som enbart hade 5 W uteffekt. Allt detta innebar att ny radio på VHF bandet behövdes.

Standard Radio Fabrik (senare SRT) hade i slutet av 40-talet tagit fram ett koncept för en ny radio för civil flygtrafikledning på VHF bandet med en sändare som lämnade en uteffekt av 50W. Tillsammans med ett effektsteg på 350 W var denna station en lösning på radiobehovet.

Den 27/1 1950 beställdes 250 radiokanaler från SRF som fick benämningen Radiostation Rk-01.

Radiostation Rk-01 var en komplett mångkanals radioutrustning för telefoni (A3) och telegrafi (A2) på fasta frekvenser inom området 100-156 Mp/s. Den var speciellt utvecklad för flygplatser och avsedd för samtidig trafik på flera kanaler. Sändar- och mottagarutrustningarna var därför placerade på skilda platser, så att inbördes störningar mellan kanalerna kunde undvikas. Manöversystemet medgav manövrering av sändare- och mottagare på upp till 10 km avstånd från dessa.

Radiostation RK 01 var en enkanals kristallbestyckad amplitudmodulerad radiostation med separata mottagare och sändare som kunde anslutas till Effektsteg 201 och då lämna en uteffekt av 350 W. I stativen kunde upp till 8 kanaler installeras och parallellt betjänas från operatörsplatsen.

Radiostationen fanns vid flottiljer, i de mobila enheterna Tmr VIII och IX, KPL bussarna, RK-01 C/R, PJ-21 samt PS-08, PS-16, PS-65, RGC och Lfc. De sista radiostationerna togs ur operativ drift under mitten av 70-talet.

Den operativa tiden blev lång och den fyllde väl den funktion som den anskaffats för.

Radiostation RK-01 blev föremål för ett antal modifieringar. Den tekniska datan nedan är efter den sista modifieringen.

 

Effektsteg 201 och RK-01 sändare

Effektsteg 201 och RK-01 sändare

Teknisk data

Allmänt

 

Frekvensområde

100-156 Mhz

Kanalseparation

50 kHz

Sändningsklass

A2 (Telegrafi) och A3 (telefoni)

Frekvensnoggrannhet

< ± 15 ppm


Sändare

 

Uteffekt

40-50 W

Falska frekvenser

> 60 dB relativt bärvåg

Brum

> 45 dB relativt 90% modulation


Mottagare

 

Känslighet

≥ 10 dB S+N/N, 5µV EMK, 30 %

Selektivitet

Min 36 kHz vid -6 dB

 

Max 70 kHz vid -60 dB

 

Max 100 kHz vid 90 dB

Bikanalsdämpning

> 70 dB

Mellanfrekvens

1:a MF 6325 kHz

 

2:a MF 470 kHz