FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Lfc 2 (1978-1998)


Lfc organisation Val av Lufor Val av Bas 60 Val av Lgc Val av Ls Val av PS-810 Val av PS-66 Val av PS-15 Val av PS-65 Val av Rrgc/T Val av Rrgc/F Val av Radio

Lfc 2 motobjekt

Tillverkare: Singer Librascope Division i USA

Historik
Projekteringen av Lfc typ 2 påbörjades i början av 1970-talet. Storbildspresentationssystemet DBU 02 beställdes 1974. Som leverantör valdes Singer Librascope Division i USA. Utvecklingen pågick under åren 1974-77.

Installation av DBU 02 gjordes 1977-78 i tre befintliga Lfc modell 50, Lfc W2, Lfc 01 och Lfc ÖN, som samtidigt moderniserades på sambands- och radiosidan. Till en början användes anläggningarna endast för utbildning och övning, for att något år senare tas i taktisk drift.

Ett fjärde DBU 02-system anskaffades och placerades på central verkstad i Växjö. När Lfc NN byggdes 1985 flyttades detta system dit.

I samband med att antalet luftförsvarssektorer 1981 minskades, omorganiserades Lfc W2 och Lfc 01 till lfuc.

Televäxeln i Lfc ÖN byttes under 1991 till Televäxel 420 (AXT) och nya sambandspaneler installerades. I Lfc NN installerades redan från början en AXT-växel.

Under 1992 kompletterades Lfc NN med DBU 288M och DBU 291 för flygtrafikledning respektive Lvrb-ledning.

1993 togs beslut om nedläggning av Lfuc W2 och Lfuc 01. Ersättare för Lfuc W2 blev en Lfuc/T som samgrupperas med Rrgc/T. Funktionerna i Lfuc 01 löstes genom komplettering av Rrgc O l S.

Tre större modifieringsomgångar har utförts på DBU 02:

  • I den första omgången (version l), som gjordes 1978-79, förbättrades tabellindikatorns funktioner och felaktigheter i systemet rättades

  • I den andra omgången (version 2), som genomfördes under 1981-83, infördes en del nya operatörsfunktioner och andra förbättrades. På maskinvarusidan byttes xenon-lampoma i storbildsprojektorn till standard xe-lampor för att ge längre livslängd och lägre kostnader

  • I den tredje och senaste omgången (verion 3), som genomfördes 1985-86, förbättrades systemets prestanda, stabilitet och handhavande. Ytterligare några moderniseringar har genomförts som underlättar handhavandet för tvak och reducerar underhållskostnaderna

Uppgifter
I krig skall Lfc 2 insamla, sammanställa och presentera information om aktuellt luftläge samt utnyttja denna information för att leda och samordna stridsledning av olika vapensystem samt orientera och förvarna allmänhet, samhällsfunktioner och militära förband.

Lfc 2 är i fred obemannad (förutom teknisk bemanning) och utnyttjas endast för utbildning och övningsverksamhet samt, i begränsad omfattning, för incidentberedskap.

De uppgifter som utförs i Lfc 2 kan indelas i följande verksamheter:

  • Sensorinformation
  • Övrig information
  • Ledning och delgivning
  • Systemstöd
  • Simulering

Lfc 2 i strilTaktiska utrymmen

Lfc 2 i stril. Taktiska utrymmen

Uppbyggnad
Lfc 2 är grupperad i ett bergrum som inrymmer taktiska utrymmen, tekniska driftutrymmen, underhålls- och serviceutrymmen, matsalar, kontorsutrymmen, utrymme för vaktstyrka, m m.

De taktiska utrymmena utgörs av ett tre våningar högt op-rum kallat "kyrkan", operatörshytter i tre våningar samt markörutrymmen i två våningar. I op-rummet finns ett kartbord och en tablåvägg med projektionsdukar för storbild och vädertablå samt ett antal mekaniska tablåer. Storbilden och tablåerna kan ses genom operatörshytternas fönster.

De taktiska utrymmena utnyttjas av Strisektion, Lbevsektion, Lv-sektion, TL-sektion, Flygvarningssektion (tidigare alarmeringssektion), Driftgrupp och Sbledningsgrupp.

De tekniska driftutrymmena omfattar kraftförsörjningsrum, ventilationsrum, telerum data och telerum transmission.

Underhålls- och serviceutrymmena omfattar maskinverkstad, televerkstad/databehandlingsverkstad och tekniskt förråd.

I anslutning till Lfc 2 kan finnas utrymmen för Flygkommandostab, Vädercentral (VÄDC), Teledriftcentral (TDC) och Strilbataljonstab

Lfc 2 översikt

Lfc 2, översikt

Kapacitet
Lfc 2 kan ta emot 70 företag från vardera av max två rrgc. Av dessa 140 företag kan max 120 behandlas och presenteras. Utöver detta finns 20 internt simulerade företag samt 10 internt simulerade larmföretag. De simulerade larmföretagen presenteras endast på varnled tabellindikator. Alarmeringsberäkningar kan utföras för 60 företag (fientliga, okända, oidentifierade) mot maximalt 40 larmkanaler.

Läs mer i FHT-dokumentet LFC Typ 2 (3,3 MB) Författare: Bengt Myhrberg. (F02/07)


Artiklar ur Flygvapennytt

Nu slår flygvapnet larm (nr 1/85)

I korthet, Illern i graven (utdrag ur nr 4/99)


Artiklar ur TIFF

Storbild i färg (nr 1/79)


Bilder

 

OprumTablån

Oprum

Lägestablå

Oprum


Länkar

W 2 Svalan. 1955 - 1995. En anläggning under det kalla kriget. (Bilder från en bok av Lars-Gunnar Larsson).