FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Strics


GivarplatserStrics omgivning

Givarplatser och översikt av objekt som kan simuleras i Strics.

Historik
En tidigare anläggning för utbildning av operatörer i striltjänst, TAST, togs i drift under 1974 vid STRILS på F18 i Tullinge. TAST omfattade både elev- och givarplatser. Elevplatsema utnyttjades den sista tiden endast vid grund-läggande rrjalutbildning. Vid taktiska övningar bemannade eleverna istället en samgrupperad Rrgc/T. TAST DBU 351, planerades från början att tas ur drift under 1996.

Strilutbildningssimulator TAST, DBU 352, togs i drift 1998 vid STRILS på F20 i Uppsala och ersatte därvid "gamla TAST", DBU 351.

(TAST = Traineranläggning Stril)

För utbildning av operatörer i Rrgc/T fanns en Strilutbildningssimulator SIM/R, som beräknades att tas i drift under 1996. SIM/R var placerad på F20.

(SIM/R-projektet blev mycket försenat och avbröts våren 1997).

För att möta simuleringsbehoven för STRIC tas två lika simulatorer fram. En för utbildning, benämnd SIM/S, och en för utprovning, benämnd SIM/P. Kraven på simulering för utbildning och utprovning skiljer sig i huvudsak åt genom att utbildning kräver fler operatörsplatser än utprovning. SIM/S bedömdes att tas i drift under 1997 för omskolning av rrjal för JAS 39.

Allmänt
Strics är en omvärldssimulator till STRIC.

Strics används i första hand för simulering i samband med utbildning av operatörer i STRIC men kommer också till användning vid utprovning av bl. a STRIC-funktioner. I dokumentet nedan behandlas främst Strics användning inom utbildningsområdet.

Det finns tre Strics-anläggningar benämnda SIM/S, SIM/P och SIM/Q.

SIM/S är placerad i Strilcentrum och används för operatörsutbildning.

SIM/P är också placerad i Strilcentrum men används för utprovning, verifiering och validering av funktioner i STRIC.

SIM/Q är en referensanläggning som är placerad på SaabTech i Järfälla.

Främst för utprovningsändamål kan en systemsimulator, SYSIM JAS 39, placerad på Saab i Linköping anslutas till Strics och på detta sätt ingå i övningar mot STRIC.

Dokument som innehåller mer information om Strics:

Strics systempresentation (1,2 MB) Författare: Rolf Karlsson (F06/10).

Utdrag ur Strilsystemdokument, sammanfattat av Bengt Myhrberg (0,5 MB) (F16/09)


Artiklar ur flygvapennytt

Blir simulering bättre än verkligheten (nr 3/02)

Verklighet eller simulering (nr 3/02)

Utveckling, utbildning och ledning. Ny och större roll för framtidens F 20
(nr 3/03)