FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Flygvapnet

Organisation

Luftförsvar uppgift 1961


(Nedanstående information gavs ut 1961

Uppgift
1. Luftförsvaret skall förhindra eller försvåra flyg- och robotanfall mot vårt land.

2. Luftförsvar utföres
genom att fiendens flyg- och robotstridskrafter bekämpas i luften under företag mot vårt land eller genom att fiendens flyg- och robotstridskrafter bekämpas inom framskjutna områden varifrån hans mot vårt land riktade flyg- och robotanfall utgår eller ledas.

Organisation
1. Luftförsvaret består av luftbevakning och stridsledning, jaktflyg, luftvärns-robotsystem, luftvärn, telemotmedel och baser. Dessutom medverkar attackflyg genom anfall mot fiendens framskjutna baser och stridslednings-organ samt mot transportflygplan i luften.

Med luftförsvaret samordnas civila och militära luftskyddsåtgärder.

2. I luftförsvarshänseende indelas landet i eskaderområden.  Dessa är i sin tur indelade i luftförsvarssektorer. De senare förekommer i två utformningar, dels luftförsvarssektor m/50 och dels luftförsvarssektor m/60.

Bild Luftförsvarets högsta operativa ledning

(klicka för större bild)