FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PS-890 (1998-)


FSR-890

(Bild från Wikimedia Commons)

Allmänt
I samband med de så kallade LINS-studierna 1977, föreslogs en kapsel-monterad radar avsedd att bäras av krigsflygplan. Idén vidareutvecklades till ett koncept med elektroniskt styrda antenner, integrerade med modulsändare i halvledateknik, alltsammans hopbyggt till en separat antennenhet, som bärs av ett lätt transportplan.

Ericsson Radio Systems fick hösten 1985 beställning på utveckling av en försöksutrustning för systemet som benämns PS-890. Till bärare av utrustningen valdes flygplanet Fairchild METRO 111. Efter utprovning av systemet beställdes 1997 6 st. system.

Som bärarflygplan valdes för svenskt vidkommande SAAB 340. PS-890 komplett med bärarflygplan fick beteckningen FSR-890.

Kort beskrivning
Som förut nämnts så utnyttjar radarn en elektroniskt styrd antenn. Tekniken har även gjort det möjligt att välja en lösning där man använder så kallade modulsändare, som är uppbyggda i avancerad integrerad mikrovågsteknik utvecklad av ERA.

Tillsammans med kablage, kylluftkanaler osv byggs antenner och sändar/mottagarkassetter ihop till en s.k. ryggenhet, som med hjälp av speciellt utformade stöttor monteras på flygplanets rygg.

Den elektriska lobstyrningen ger möjlighet till ett flexibelt avsökningsmönster vad gäller svephasighet och uppdateringstakt. Radarn kan övervakas/styras från operatör på marken.

Överföring av måldata till marknätet för integration i Stril- och sjöbevaknings-centraler sker med datalänk RAS 90. Dessutom ingår en dubbelriktad kommunikationslänk för ordinarie strilsamband och överföring av manöversignaler till radarn.

Tekniska data
Pga de höga sekretesskraven för FSR-890 utelämnas teknisk data.

Källa: ”Det bevingade verket” ISBN 912-7810-543-9
Flygvapennytt, Författare Anders Kristell


Integrering av systemet Flygburen Spaningsradar, FSR 890 i det svenska luftförsvaret.

Under slutet av 1990-talet påbörjades integrering av systemet Flygburen Spaningsradar, FSR 890
i det svenska luftförsvaret.

Uppdraget att utföra Taktisk Utprovning och framtagning av taktiska anvisningar för utnyttjande lades på dåvarande TU-Stril.

Systemet FSR 890 rönte stor uppmärksamhet även utanför Sveriges gränser.

Vid ett tillfälle, då bilden nedan är tagen, besökte en engelsk flygburen radarbesättning F 16.

TU-Stril personal(Tack till Sven Gustafsson för text och bild).

På bilden, i bakre raden, syns FSR 890 besättningen från Malmen till vänster. Därefter dåvarande C TU-Stril Övlt Håkan Larsson (den långe i mitten) med medarbetarna till höger om honom, Mj Tom Carlsson, Fing Daniel Eckerström, Lt Mats Andersson och Mj Sven Gustafsson. Uppdragsgivare från Flygstaben var Jan-Ola Berglund, till vänster i övre raden.

I främre raden syns den Engelska radarbesättningen.

FSR 890 systemet har sedan dess fortsatt att utvecklas både vad avser teknik och annan flygplantyp som bärare.

Systemet FSR 890 har även sålts till länder utanför Sverige.

En intressant TEMA-dag "TU-Stril Temadag Luftförsvarsledning under 50 år" finns på FHT-sidan Flygvapnet/Film, där man då får scrolla en bit ner på sidan för att hitta rätt på inslaget. Där finns TU-stril personalen enligt ovan inklusive många andra medarbetare och personal inblandade i "Luftförsvarsledning" med som deltagare och fördragshållare.


Artiklar ur DNTablå AskenDen flygande stridsledningscentralen

Oviss framtid för militära spaningsplan (DN 2017-03-31)

Den flygande stridsledningscentralen (DN 2017-04-01)

 

 

 

 


Dokument där det finns mer att läsa om PS-890.

C2 History (8 MB pdf) Författare: Combitech AB.
C2 History (28 MB powerpoint-fil)

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet (F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg (F16/09)

Utvecklingen av flygvapnets telekommunikationssystem 1990-2005 (1 MB) (F03/09) Författare: Bernt Söreskog.


Artiklar ur Flygvapennytt

Flygburen radar (nr 3/85) fv_nytt_6_87_forsatt

Flygvapnet inför försvarsbeslutet 1987 (nr 4-5/86)

PS-890, Flygburen radarstation tar form (nr 6/87)

Flygvapnet i ÖB:s programplan 89-92 (nr 1/89)

Flygvapnet i ÖB.s framtidsrapport FM 90 (nr 5/89)

FV:s årsredovisning 88/89 (nr 1/90)

Flygburen spaningsradar, allt viktigare förvarnare (nr 1/91)

System STRIC (nr 3/91)

CFV särskilda yttrande över ÖB 92 (nr 3/91)

FV i "ÖB 92", Flottiljavvecklingar och friställningar att vänta (nr 3/91)

Flygvapnet i obalans - får låg krigsduglighet (nr 4/91)

Flygvapnet inför 1992 års försvarsbeslut (nr 5/91)

Flygvapnet i regeringens försvarsproposition (nr 1/92)

Flygvapnet i 1992 års försvarsbeslut (nr 2/92)

Flygvapnets årsredovisning (4/92)

Flygvapnet tillförs flygburen spaningsradar (nr 1/93)

TUStril utprovare av STRIC - som är ett av våra största elektonikprojekt (nr 3/93)

I väntan på ryggåsradarn ... (nr 1/94)

Flygvapnets årsredovisning 1992/93 (nr 1/94)

Nu flyger "ryggåsradarn" - på SAAB 340 AEW, FSR 890 (nr 4/94)

Programplan för försvaret fram till år 2000 (nr 4/94)

Försvarets årsredovisning (nr 5/94)

TEMA utprovning (FMV) (nr 3/95)

Flygvapnets årsredovisning - Första året i den nya Försvarsmakten (nr 5/95,1/96)

Försvarsmaktens nya radarspaningsflygplan S 100B Argus (nr 5/95,1/96)

Flygvapnets Uppsalaskolor, F 20 (nr 2/96)

Försvarsmaktsplan FMP97 (nr 2/96)

Flygvapnets historia i sammandrag (nr 3/96)

Flygvapnet i Försvarsmaktens årsredovisning 95/1996 (2/97)

Flygburen spaningsradar (nr 4/97)

Flygvapnet 2000 (nr 4/97)

F 16 mottog flygande spaningsradar (nr 4/97)

Nu bemannar vi StriC, en del av "FV 2000" (nr 5/97,1/98)

Vad blev resultatet för Försvarsmakten? (nr 2/98)

Flygvapnets årsredovisning 1997 (nr 2/98)

Projekt flygbassystem 2000 - varför och hur? (nr 3/98)

Ikorthet S-100B (utdrag ur nr 2/99)

Argus vidgar vyerna (nr 1/00)

Nya sambandssystem (nr 2/00)

Ny radarspaning och stridsledning i drift (nr 2/00)

En tydligare bild (nr 1/01)

Stridsledare kan bli flygburna (nr 3/01)

Flygvapenövning med bredd (nr 2/03)


Artilar ur TIFF

Flygande radar 890 (nr 2/87)

Flygburet Strilradarsystem 890 (nr 1/88)

Högtflygande radarplaner (nr 1/93)

Flygplan med handtag (nr 4/97)

Den svenska modellen (nr 1/98)


Artikel ur SvD 1991-04-19 (15,5 MB)


Film

SAAB 340, ASC 890, Swedish Airforce, Flygvapnet (Youtube)


Länkar

Flygspaningsradar 890 (Försvarsmakten)

PS-890, 1998- (Arboga Robotmuseum)

SAAB 340 (Wikipedia)