A 6 - Kamratföreningen Smålandsartillerister

FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Kamratföreningar


Sveriges militära kamraters riksförbund (SMKR)

Sveriges Miltiära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR (TIFF nr 3/13)


Flygvapnet

E1 - Första Flygeskaderns Kamratförening (finns ingen)

F 1 - Västmanlands Flygflottiljs Kamratförening

F 2 - Kamratförening är nedlagd. (Se tidigre underlag från F2 kamratförening (bilder, historia, mm)

F 3 - Östgöta Flygflottiljs Kamratförening

F 4 - Kamratförening

F 5 - Krigsflygskolans Kamratförening

F 6 - Kamratförening

F 7 - Skaraborgs Flygflottiljs Kamratförening

F 8 - Svea Flygflottiljs Kamratförening

F 9 - Kamratförening

F 10 - Skånska Flygflottiljens Kamratförening

F 11 - Kamratförening (Ingen hemsida) se F11-museum

F 12 - Kamratförening var nedlagd, men har återuppstått. Heter nu Kalmar Flyghistoriska sällskap KFS/F 12 Kf

F 13 - Bråvalla Flygflottiljs Kamratförening

F 14 - Flottiljområdets Kamrat- och Veteranförening

F 15 - Hälsinge Flygflottilj

F 16 - Ärna Kamrat- och Veteranförening

F 17 - Blekinge Flygflottiljs Kamratförening

F 18 - Södertörns Flygflottiljs Kamratförening

F 19 - Kamratförening (Se F21 Kamratförening)

F 20 - Kamratförening (finns ingen kamratförening)

F 21 - Norrbottens Flygflottiljs Kamratförening

F22 - Kamratförening (finns ingen kamratförening)

Helikopterflottiljen


Armén

A 7 Kamratförening

A 9 Officersklubb i Kristinehamn

Bohusläns Reg Kamratförening (I 17)

Dalregementets Kamratförening (I 13) (Ingen egen hemsida - se SMKR)

Fallskärmsjägarklubben

Fältjägarföreningen (I 5)

Föreningen Fältjägare i Stockholm

Gotlandsartilleristen (A 7)

Gotlands Regementes Kamratförening (P 18)

Göta Ingenjörregementes Kamratförening (Ing 2)

Göta Livgardes Kamratförening (P 1)

Göteborgs Hemvärn Kamratförening (Ingen egen hemsida - se SMKR)

Hallands regementes och Hallands-brigadens Kamratförening (I 16)

Hälsinge regementes Kamratförening (I 14)

I 2 Värmlands Regementes Kamratförening (Se även Facebook)

Kalmar Regementes Kamratförening (Ingen egen hemsida - se SMKR)


Kamratförening Försvarets Tekniska Officerare

KamraToff i Karlsborg (TIFF nr 3/2014)

Södra skåningarna - KamraToff under dubbeleken (TIFF nr 3/2015)


Kamratföreningen Lapplands Jägare (I 22)

Kamratföreningen Norrlands-artillerister (A 4)

Kamratföreningen Norra Skåningarna

Kamratföreningen Smålands-artillerister (A 6)

Kamratföreningen Sveaträngarna (T 1)

Kamratföreningen Älvsborg (I 15)

Kavalleri - och Jägarförbundet

Klubb 19

Kronobergs Regementes Kamratförening (I 11)

Kronprinsens Husarregementes Kamrat-förening & Minnestropp (se SMKR)

Kunglig Göta Livgardes Kamratförening

Ledningsregementets Kamratförening

Livgardets Dragoners Kamrat- och Veteranförening (K 1)

Livregementets Grenadjärers Kamratförening (I 3)

Livgrenadjärsföreningen (I 4)

Lv 2 kamratförening

Lv 6 Kamratförening i Göteborg (Ingen egen hemsida - se SMKR)

LvReg Kamratförening (se SMKR)

Norra Smålands Regementes Kamratförening (I 12)

Norra Smålands Regementes Kamratförening i Stockholm (Ingen egen hemsida - se SMKR)

S 3 Kamratförening (??)

Signaltruppernas Kamratförening (S1/LedR)

Skånska Dragonregementets Kamratförening (P 2)

Skånska Husarregementets Kamratförening (K 5) (Ingen egen hemsida - se SMKR)

Skånska Regementets Kamratförening i Stockholm (Ingen egen hemsida - se SMKR)

Skånska Trängregementets Kamratförening (T 4)

Sveagardesföreningen

SWEDINT Kamratförening

Södermanlands Regementets Kamratförening (P 10) (Ingen egen hemsida - se SMKR)

Södra Skåningarnas Kamratföreningen

T 3 Kamratförening

Trängregementets & Kungliga Göta Trängregementets Kamratförening

Upplands regementes kamratförening

Veteran- och Kamratföreningen Norrlands Dragoner (K 4) (??)

Västernorrlands Regementes Kamratförening (I 21)

Västernorrlands regementes Kamratförening i Stockholm (Ingen egen hemsida - se SMKR)

Östgöta Luftvärnsregementes Kamratförening (Ingen egen hemsida - se SMKR)


Marinen

Flottans Minklubb

Göteborgs Garnisions KF

KA 2 Kamratförening

Kamratföreningen Gotlands kustartillerister (Ingen egen hemsida - se SMKR)

Kamratföreningen Vapenbröderna

Nordkaparen, Ubåtsklubben i Göteborg

Riksförbundet Flottans Män

Sjöofficerssällskapet i Göteborg

Sällskapet Kustjägarveteraner

Ubåtsklubben Hajen

Yngve Blå

Yngve Röd


Övriga

Damklubben Bojen

Göteborgs Garnisions Kamratförening

Högkvarterets Kamratförening

Militärmuseiföreningen i Jämtland

Nylands Brigards Gille (Sverige)

Nylands Brigards Gille (Finland)

SverigeKoreaVeteraner (Ingen egen hemsida - se SMKR)

Sveriges Militära Veteranminnesmärke i utlandet

Idrottsveteranerna

Föreningen Sveriges Öga och Öra