FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Förmedlad SBÖ


Översikt telenät

Funktionsprincipen i SBÖ-dataspridaren är att SBÖ-data skall överföras från radar på en stel eller förmedlad förbindelse till spridaren. I spridaren regenereras SBÖ-data och distribueras till upp till 6 centraler på stela eller förmedlade förbindelser. En av centralerna skall vara överordnad och sända höghastighetsdata genom spridningspunkten till radarn.

Dataöverföringshastigheten på höghastighetskanalen är 4800 bit/s.

Två SBÖ-dataspridare kan kopplas i tandem så att en spridare kan sprida SBÖ-data från utgången på en annan spridare.

SBÖ-dataspridarens grundfunktion vid uppkoppling av förbindelser är passiv B-abonnent-dvs, den besvarar inkommande anrop på en linje och håller förbindelsen uppkopplad så länge den detekterar inkommande bärvågssignal.

När förbindelsen bryts och bärvågssignal inte längre detekteras kopplas förbindelsen ner (Hook on).

SBÖ-dataspridaren kan göras aktiv vilket innebär att upp- och nedkoppling sker från spridaren. När spridaren är aktiv fjärrstyrs upp och nedkoppling via låghastighetskanalen/ (även kallad Backkanal) i överordnad centrals modem alternativt via en separat dataförbindelse.

Låghastighetskanaler och den separata datakanalen är anslutna till spridarens Backanalväljare (BKV) som är ansluten till DCE-14 styrkanal, via vilken DCE-14 kan styras och funtionsövervakas. Normalt har överordnad central sin låghastighetskanal kopplad till DCE-14 styrkanal och kan således även styra och övervaka kopplingsstatus. Vid uppkoppling av den separata dataförbindelsen- från t ex överordnad driftcentral övergår accessen till DCE-14 styrkanal och manöverrätten av DCE-14 till denna.

Följande utrustningstyper ingår i den ovan beskrivna SBÖ-dataspridaren:

utrustningstyper i SBÖ-spridaren

Målsättningen har varit att alla SBÖ-dataspridare skall ha samma grundbestyckning som medger passiv spridningsfunktion. För att uppnå denna funktion erfordras DCE-14, modemer, DSD och DPU.

I de driftfall som kräver aktiv spridningsfunktion kompletteras spridaren med backkanalväljare (BKV) och/eller modem och separat dataförbindelse.

I PS-15 används modemens låghastighetskanaler för fjärrkontroll av radarn från en FjärrKontrollUtrustning (FKU) i överordnad central. Spridaren är i dessa driftfall kompletterad med en DSD för låghastighetskanalerna samt med en separat dataförbindelse för styrning av DCE-14.

Aktiv spridare

Två SBÖ-spridare


Läs mer om Förmedlad SBÖ i Systembeskrivning Förmedlad SBÖ som sammanställts av Bernt Söreskog, Sven-Arne Andersson, Stig Asplund och Göran Kihlström.

Dokument som innehåller mer information om SBÖ.

Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ) (1,4 MB) Författare: Karl Gardh (F01/08 utg 2) .