Välkommen till FHT Hemsida!

 

FHT


Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT) är en försvarsstödd organisation, som har som främsta uppgift, att biträda Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) och Statens Maritima Museer (SMM) med anknutna museer, med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av telemateriel, som utgått ur försvarsmakten.

Dessutom kan andra processer som genomförts inom totalförsvarstanken beskrivas. Med dokumentation avses insamling och beskrivning av intressanta system och föremål, där prioriteringen läggs på äldre materiel, för att även kunna intervjua personer, som deltagit i anskaffning, användning, underhåll och avveckling.

Det är väsentligt att kunna få med de som var med, när systemem togs fram. Vid dokumentationen skall även beskrivas eventuella civila anknytningar eller bonuseffekter.

De dokument som tas fram, trycks i ett begränsat antal, där bl.a. Krigsarkivet får ett exemplar, för att lägga in i den speciella avdelningen för FHT dokument.

FHT är i detta sammanhang intresserad av att få kontakt med personer som kan bidraga med information om olika system som försvarsmakten utnyttjat. Speciellt värdefullt är sådan information som inte kan återfinnas i officiella beskrivningar eller i handlingar som finns i arkiv. Det kan röra sig om personliga upplevelser eller andra händelser knutna till materielen. Inget är ointressant och varje pusselbit är välkommen oavsett hur den levereras.


Använd menyn längst upp för att komma vidare på hemsidan.

Använder du smartphone eller surfplatta, klicka på bilden ovanför "Smartphone/surfplatta".

Startsidan = med denna sida, nås från alla FHT sidor, genom att välja FHT-loggon i övre vänstra hörnet.


Försvarsmaktens bloggar


Senaste nytt


2022-11-15.

Dokumentet Föreskrifter för signalering (1931), finns utlagt i slutet av FM Gem dokument.


2022-10-27.

Två nya rapporter är inlagda under Flygvapnet/Dokument,

Flygvapnets Centrala Flygverkstäder

FCF

Fasta och rörliga Radiolänksystem och Flygvapnets Fasta Radiolänknät (FFRL).

FFRL


2022-10-10.

Tre nya rapporter är inlagda under Flygvapnet/Dokument:

Jaktlänken i JA 37 systemet

Jaktlänken

Projekt VEGA

Projekt VEGA

Den svenska atombomben.

Den svenska atombomben


2022-04-20.

Diverse filmer har lagts in på Flygvapensidan. Se under Flygvapnet/Nyheter.


2022-03-27.

Ändring av Best FHT 2019-09-05, underbilaga 2, föranledd av KrA flytt till Arninge. Se på "insidan FHT, senaste nytt".


2022-03-17

Lite filmer utlagda. Se under Flygvapnet/Nyheter.


2022-02-11

För de som har behörighet till FHT hemsidas insida finns ett nytt dokument under Flygvapnet/Dokument, "Utvecklingen av svenska försvarets lednings- och sambandssystem i ett internationellt perspektiv", att läsa. Det läggs ut på FHT hemsidas utsida, då det är tryckt och distribuerat efter vedertagen sändlista!


2022-01-03

Nedan ett dokument för "telefonnördar".

Finns utlagt på denna sida.

LME Katalog

Är på 22 (MB)


2021-12-17

Nedan ett utskick från Radiomuseum i Göteborg som innehåller mycket intressant, lite om TELESEUM. om AEF en fin orgel och mycket radio. Håll till godo!!

Radiomuseum


2021-10-28.

Ett nytt dokument, Telefonväxel AKE-129 är utlagt under Flygvapnet/Dokument.

AKE-129


2021-03-27. Ett nytt dokument är utlagt, Erfarenheter från utveckling av försvarsmaktens informationssystem. Det ligger under FMGem/Dokument.

Värdering infosystem


2021-03-26.

Ett nytt dokument, LUFTOPERATIVA RADIONÄTET - del av luftförsvarets operativa och taktiska ledning är utlagt under Flygvapnet/Dokument.

Lopra


2020-11-13.

Ett nytt dokument, LGC W 52 Luftförsvarsgruppcentralen i Karlskoga med luftbevakningsradar som även var lfc tidigt under 1950-talet är utlagt under Flygvapnet/Dokument tillsammans med en film om Bofors luftvärn 1940.

LGC W 52


2020-07-10.

Ett dokument från 1942, Grundläggande bestämmelser rörande Signaltjänsten vid Armén, Marinen och Flygvapnet finns under FMGem/Dokument.

GBS_1942


2020-04-30.

Nytt dokument, Arte 740, Kustartilleriets sista artillerieldledning är utlagt under Marinen/Dokument.

Arte 740


2020-03-18.

Två nya dokument finns nu utlagda på hemsidan, SVENORDA och Skandinavisk försvarsutredning 1948-1949 - uppstarten och dess inverkan under kalla kriget. Författare till dokumenten är Hans-Ove Görtz. Dokumenten finns under Flygvapnet/Dokument. Dokumenten är på 68 och 101 MB och kan ta flera sekunder att tanka hem. Dokumenten är under tryckning och kommer att skickas ut till kamratföreningar i FV, FVM m fl enligt sändlista, då "en 70+are kommer ut ifrån Corona-karantän".
Det finns en film också: Film om att Svenska flygvapnet besöker Nord Norge.

SVENORDASkandinavisk försvarsutredning 1948-1949


2020-02-19.

Nytt dokument, SAAB:s sikte i 9LV-familjen 50 år är utlagt under Marinen/Dokument.

SAAB:s sikte i 9LV-familjen 50 år


2020-02-10.

Nedanstående dokument, som har funnits på hemsidan tidigare, har fått var sitt registreringsnummer och nya länkar och finns samlade under Armén/Dokument. A01, A03 och A06 finns även under FMGem/Dokument:

A01 Transportabelt Samband/TpSb, en rörlig resurs för civil ledning
A02 Fördelningsstabsbataljoner, organisation 63-73-83
A03 Ärendefördelning i armén högre staber
A04 Sambandstjänst Militärhögskolan, Armén 1993
A05 Stabstjänst vid Armébrigad, Militärhögskolan 1993
A06 Boden radio - en minnesskrift


2020-01-06.

En minnesskrift "Först i etern" om Boden radio är utlagd under FMGem/Radio.


Läs tidigare "nyheter" genom att klicka på en länk nedan:

FHT FHT Loggo

FMGem FMGem loggo

Armén Armén logo

Marinen marinen loggo

Flygvapnet flygvapnet loggo