FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo

Organisation
Fördelning


Fördelningsstabsbat organisation

 

Fördelningsstabsbataljon. Organisation 1963 - 1973 - 1983, översiktligt.

Dokumentet redovisar i stora drag Fördelningsstabsbataljonerna  i org version 1963-1973-1983.

Artikeln tar avstamp i organisation och skillnader i organisation mellan dessa, snararte än den exakta organisationen vid varje tillfälle.