FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

marinen loggo

 

Marinen

Marinens officiella museiverksamhet började med Statens sjöhistoriska museum 1935, i vilket museum ingick en Örlogsavdelning, som visade den svenska flottans historia. Örlogsavdelningen avskildes från Sjöhistoriska museet på Gärdet i Stockholm år 1944.

Modellkammaren i Karlskrona organiserades 1752. År 1922 slogs den samman med artillerimodellkammren som 1929 bytte namn till Varvsmuseum, som i sin tur fick namnet Marinmuseum 1962. Fram till 1997 ingick Marinmuseum i SFHM men överfördes då till det som nu heter Statens Maritima Museer vari Sjöhistoriska museet och Vasamuseet också ingår.

Marinen har ytterligare ett museum; nämligen Fästningsmuseet i Waxholm, vars samlingar huvudsakligen kommer från kustartilleriet. Fästningsmuseet ingår inte i SMM utan är Amf 1:s förbandsmuseum. Dessutom finns liksom inom armén ett antal förbandsmuseer, främst inom kustartilleriet.

Marinen bestod av flottan och kustartilleriet. Flottan har anor från medeltiden, medan kustatilleriet bildades 1902 ur arméns skärgårdsförband. Kustartilleriet är numera omgjort till amfibiekåren. Svenska flottan kom att bli pionjärer inom Sverige vid införandet av den s k "trådlösa" telegrafin, populärt kallad "gnisttelegrafen". Redan omkring 1900 genomfördes de första försöken med trådlös telegrafi inom flottan med hjälp av utrustning från AEG i Berlin. Marinen har alltså 100-åriga traditioner inom teleteknikområdet som våra museer skall bevara för framtiden och där FHT Maringrupp försöker hjälpa till genom föremålsinsamling och dokumentation av intressant teknisk utrustning.


Marinen, Teknik och System. (Nedanstående struktur är under konstuktion).

Marinen struktur Val av Marinens dokument Val av materielförsörjning Val av ytfartyg Val av radar Val av ledningssystem Ubåt Ledningssystem landbaserade Ledningssystem KA Navigeringsradar Samband Radio Val av radarsignal-spaning Val av Gyro


I den underliggande strukturen till denna bild, finns det en hel del "knappar" i respektive struktur, som ännu inte är valbara - antingen har vi material som kommer att läggas in där, så snart som tid medges - eller så meddelar du som känner till området, Maringruppen, att du vill bidra med din kunskap, som tacksamt kommer att mottagas.


Information om 500-årsjubileét

 


 

Marinblogg

Ett forum för oss som är intresserade av marinen och marina frågor.


Veteranflottiljbloggen

Veteranflottiljen vårdar det örlogsmarina kulturarvet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veteranflottiljen (TIFF nr 3/2015)


Lite nutid .....!

Försvarsmakten har fått ett nytt förband ( Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS))

Noggrant och metodiskt (FM)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Marinstridsdagar (Ur TIFF)

Marinstridsdagar (nr 1/2014)

Marinstridsdagar (nr 1/2015)

Marinstridsdagar (nr 1/2016)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Nedan lite äldre tid .....!

Artiklar ur Flygvapennytt och TIFF, mm om lite historia


Film

Marinen 500 år - Ett halvt årtusende med hav, människor och konflikter

Avsnitt 1, Livlinan

Avsnitt 2, Hotet under ytan

Avsnitt 3, Hitlers ubåt

Avsnitt 4, På öppet hav

Avsnitt 5, Katastrofen

Avsnitt 6, Den hemliga staden

Avsnitt 7, Marinen och framtiden

2022 - 1 år som inget annat

---------------------------------------------------

Försvarsmakten i 360 VR

Välkommen ombord på en Visbykorvett

Välkommen ombord på ett minröjningsfartyg av Kosterklass

David Helikopterflottiljen

Melissa Norrbottens regemente

Fanny Fjärde sjöstridsflottiljen

På skarpt uppdrag med Sveriges hemliga spaningsflyg

-------------------------------------------------------

HMS Halland (YouTube)

Operation Skymning (SVT Öppet arkiv)
Direktsändning från Flottans och Kustartilleriets övning "Operation Skymning" i Stockholms skärgård.

Sommaren 1953 på T101 (YouTube)

Svensk sjömakt under 500 år (YouTube)

The Swedish Navy (YouTube)

Yrkesval: Ubåtsvapnet (YouTube)


Länkar

Land skall med försvar byggas ....! Fasta befästningar på Gotland. (Gotlands militärhistoria och Gotlands trupper).

Kustartilleriets anläggningar på Gotland (Gotlands militärhistoria och Gotlands trupper).