FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Vill du vara med och skriva

 

FHT välkomnar skribenter från olika delar av försvarsmakten och FMV, som har erfarenheter från materiel, materielsystem och organisation.

FHT välkomnar även folk från industrin, som varit med om att ta fram materiel och materielsystem och kan beskriva funktion och framtagningsprocessen, som skribenter.

Reservofficerare och värnpliktiga som kan skriva om hur de upplevde utbildningen på materiel och system och hur de upplevde funktionen i fält är också välkomna.

FHT välkomnar även informatörer (allt behöver inte skrivas själv) från Försvarsmakten, FMV och Industrin, samt alla andra som har någonting att berätta om marinens materiel och system. Ingenting är oväsentligt att spara åt eftervärlden.

Fyll i nedanstående intresseanmälan .....

 Namn:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Telefon:

Mobiltelefon:

E-post:

Jag vill skriva om: Försvarsgren:

Kommentarer: