FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM

Under denna flik kommer information och dokument som är gemensamt för hela Försvarsmakten att redovisas.


FMGem, Teknik och System.

Armén struktur Teknik Val av Materielförsörjning Val av Dokument Krigsarkivet Drift- och underhåll Elverk Master Telerum Signalskydd Telenät Förmedling Radio Stabstjänst Operativ ledning