FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM
Operativ ledning


Högre Regional Ledning och Militärområdesförband (8 MB) Författare: Christian Jansson. (A01/13)

Högre regional ledning

Försvarsmaktens totalförsvarssamverkan under kalla krigets dagar (18 MB) (A01/09) Författare: Lars Navander och Rolf Johansson.

Försvarsmaktens totalförsvarssamverkan under kalla krigets dagar

 


SOU 2005:8
Rörlig Ledningsstödresurs för Civil Ledning för Riksdagen, Regeringen, Regeringskansliet m.fl.
Transportabelt Samband TpSb
Ett utredningsuppdrag till Försvarsdepartementet 2004

TpSb