FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo
Film


Nedan finns ett antal filmer som digitaliserats från VHS genom FHT försorg och även en film ( två versioner, svenk/engelsk text) som iordningställts av FHT, på uppdrag från HKV, med PPI-filmer som erhållits från Radarund på HKV.

Filmer enligt nedan, kan även presenteras på andra sidor, under system som är relevanta för innehållet i filmen.

Du kan också välja bilden till höger. Väljer du detta sätt, så kommer du fram till dokument, bilder och film, genom att följa strukturen i de tidigare ingående systemen i Flygvapnets lednings- och stödsystem. De röda ovalerna är valbara. (Detta är inte klart ännu, utan ett sätt att visa upp olika alternativ för inblandade i "strukturarbetet" för flygvapendelen av hemsidan).


Centrala trådminnet i Lfc 1

Centrala trådminnet i Lfc 1  (F05/09). En lektion, om en fördröjningsledning, som utgjort en del av det  centrala minnet i Lfc 1.Film om FS/S personal 1956

Film om FS/S personal inspelad dec 1956 (F07/09). Filmen presenterar på ett humoristikt sätt personalen på FS Signalavdelning 1956.Ekot som försvannMulti Radar Tracking

Ekot som försvann (F04/09). Film om, MRT/MST (F10/09). Copyright Thomson-CSF Division SDC 1989


Fallskärmsfällning av vridbord

Filmen är 2,44 minuter lång och visar hur man under en försvarsmaktsövning
1963 (FVÖ 63)Fällning av vridbord fäller ett 1,2 ton tungt vridbord med fallskärm.

Den fingerade uppgiften var att så snabbt som möjligt ersätta ett felaktigt fordonsmonterat vridbord på en PJ-21/R station.

Ett vridbord transporterades från Central verkstad (CVA Arboga) med ett transportflygplan TP-55 som med fallskärm fällde vridbordet till en i förväg bestämd plats.

Filmen visar förberedelserna för att ta emot vridbordet och hur fällningen utfördes.

Radarstation PJ-21/R var en transportabel jaktstridsledningsstation som användes för luftbevakning och flygsäkerhet inom flygvapnet.

Den första juni 1948 undertecknades ett kontraktet mellan flygförvaltningen och den engelska firman MARCONI WIRELESS TELEGRAPH
om inköp av 40 st radarspaningsstationer AMES-14 för en total kostnad
av 13.710.000:- Kr.

Radarstationerna användes dels som rörliga PJ-21/R och dels som fast installerade PJ-21/F.

Filmen är producerad av Sturebild/Reinhold Carlsson på uppdrag av KFF/FMV.

Digitaliserad genom FHT försorg 2021 och registrerad och bevarad hos FVM. Fritt för intresserade att
kopiera.


FFV Aerotech informerar om EMI_EMC_EMPFrån gnist till fjärrskrift

FFV Aerotech informerar om EMI/EMC och EMP (F06/09). Från gnist till fjärrskrift  (F07/09). Behandlar utvecklingen av flygvapnets markradionät.


Rrgc/F del 1Rrgc/F del 2

Flygvapnets stridsledningscentral, Rrgc/F, del 1 och del 2 (F08/09). Copyright Anders Holmertz Film & Video AB


Från råstyrka till hjärnstyrkaUtvecklingen av Lfc typ 1 i stril 60

Från råstyrka till hjärnstyrka  (F10/09). Handlar om RMA, Revolution in Military Affairs. Flygvapnets strilsystem 2000, studiosamtal (F09/09).FTN försvarets TelenätRAL-grupp

Försvarets Telenät (F10/09). RAL-gruppen (F10/09).Film PN-79Intervju med FMV GD om kontroll 93

IK vid LFC. Intervju med FMV GD (F06/09). En intervju med dåvarande GD Per Borg om Kontroll -93.Ljuspunkter i mörkret (F07/08), Innehåller bl a PPI-film från Radarund. Filmen kan köpas på DVD hos Robotmuseum. info@robotmuseum.se. Filmen kan då köras avsnittsvis.

Radar dots in the Dark during the cold war (F07/08). Engelsk version av, Ljuspunkter i mörkret. You can buy the Movie at Robotmuseum, info@robotmuseum.se

Intäkterna för försäljning av Ljuspunkter i mörkret och Radar dots in the dark under the cold war, går till stöd av Robotmuseum.

Ljuspunkter i mörkretRadar dots in the Dark during the cold war


LOMOS

 

 

LOMOS - Luft- och markobservationssystemet (Lottorna

Invigning LOMOS F 20 Uppsala 1994-06-30 (Foto: Bo Rörstrand)

 

 


Optisk luftbevakning, teknikOptisk luftbevakning, personal

Optisk luftbevakning, teknik och personal (F11/09). Copyright Anders Holmertz Film & Video AB

 


PH-40

PH-40 Vridbordsbyte

Historik
Filmen är 10 minuter lång med bra bild och ljud och som visar det omfattande arbete som krävdes för att byta vridbord på en höjdmätare PH-40 i fält. I filmen är vridbordet monterat på ett 11 meter högt ståltorn med sin utrustning monterat inne i tornet.

PH-40/F är en nickande höjdmätare.

PH-40/F tillverkades av Plessey Radar, England och ingick i det svenska Strilsystemet. Höjdmätarna inköptes i början av 60-talet i ett antal av sex stationer.

Filmen är producerad av Sture Bild/Reinhold Carlsson på uppdrag av KFF/FMV. Digitaliserad genom FHT försorg 2021 och registrerad och bevarad hos FVM. Fritt för intresserade att kopiera.

 

 

 

 

 


Projekt B 18. Sökning, bärgning, restaurering. Initivativtagare och projketansvarig, Sven-Evert Sörelius.

B 18

En film om sökning, bärgning och restaurering av flygplan B 18 B Röd David (individnummer 18172) för Flygvapenmuseum. Initiativtagare och projektansvarig Försvarets Materielverk: Sven-E Sörelius. Dokumentär med inslag av stillbilder och rörliga arkivbilder.

Filmen beskriver händelserna i februari 1946 som ledde till att en division om åtta flygplan B 18B och ett flygplan B 3 på väg från F 14 utanför Halmstad till vinterövningar i Norrland tvingades nödlanda i hårt snöoväder den 10 februari utanför Härnösand. Ett flygplan gick igenom isen vid Härnösands hamn och sjönk under bärgningsförsöket.

Medverkar gör dåvarande flygföraren av flygplan B 18, Erik Holm, signalisten på flygplan B 18 Börje Hammargren och ögonvittnet; redaktör Hans Ellung. Ferdinand Cornelius berättar om det misslyckade bärgningsförsöket och stenarbetarna Felix Pettersson och Ulander(?) samt verkmästare Lilja på F 1 Västmanlands flygflottilj. Sökledare Gunnar Andersson berättar om sökförsök och sökning 1977 i Grönsviksfjärden, Frank Åke Holst från Telub pratar om när Röd David år 1979 hittas på botten i hamnområdet i Härnösand. Flygdirektör Ragnar Fredrik Bengtsson från bärgningsarbete tar vid samt dykarbasen, kapten Jack Sjölund från KA 5. Undervattensbilder på vraket, bilder från när vraket lyfts upp och bogseras under vatten in till KA 5 kaj under sensommaren 1979, där den vinschas upp på land och rengörs. Restaureringsarbete med konsult Kenneth Lindqvist från Saab samt Flygvapenmuseums chef Axel Carlsson.


 

PS-16Radarspaningsstation PS-16/F

Historik
Filmen visar antennutrustningen för en av flygvapnets fem radarspaningsstationer PS-16/F. Filmen saknar ljud, är i färg och 3,19 minuter lång.

Radarspaningsstation PS-16/F tillverkades av Marconi i England och inköptes 1949 i fem exemplar av flygvapnet och hade dessförinnan köpts in av marinen i tre exemplar för kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon samt för skolfartyget Prins Carl.

PS-16/F var, med avseende på sin långa räckvidd, avsedd an bli flygvapnets första storradar med installation i fortifikatoriskt skyddade anläggning men tekniska brister gjorde att den ersattes av Radarstation PS-08.

Stationen ansågs på sin tid som mycket hemlig och omgavs därför med sträng sekretess.

Filmen är producerad av Sture Bild/Reinhold Carlsson på uppdrag av KFF/FMV (1970).
Fritt för intresserade att kopiera.

Digitalisering har skett genom FHT försorg 2021.

Beskrivning delar av filmen
Filmen visar antennutrustningen för en av flygvapnets fem markradarspaningsstationer PS-16/F.

Film utan ljud.

00:00 Närbild av antennens fundament/bas.

00:04 Tiltning uppåt och utzooming för att visa masten i sin helhet.

00:20 Översiktsbild av antennens mastens övre del med antenn och vridbord.

00:44 Klipp till helbild av antenn med vridbord.

00:51 Inzoomning till närbild av antenn med vridbordet.

01:03 Närbild av antenn med vridbordet.

01:12 Utzoomning till helbild av antenn med vridbordet.

01:20 Helbild av antenn med vridbordet.

01: 31 Klipp till bild av antennens övre del, från håll. Med träd i förgrunden. Bilden överexponeras ett par gånger och en hand visas framför kameran under en kort stund.

01:54 Inzoomning till närbild av antenn och vridbordet. Med träd i förgrunden.

02:03 Närbild av antenn och vridbordet. Med träd i förgrunden.

02:11 Snabb inzoomning till extrem närbild av antenn vridbordet. Med träd i förgrunden.

02:13 Extrem närbild av antennvridbordet. Med träd i förgrunden.

02:27 Utzoomning till helbild av antenn med vridbordet, från håll. Med träd i förgrunden.

02:41 Helbild av antenn med vridbordet, från håll. Med träd i förgrunden.

02:49 Klipp till närbild av antenn med vridbordet. Med tallgrenar i förgrunden.


Radiolänkbygge med helikopter

Filmen visar hur en krigsskadad radiolänkstation ersätts med hjälp av helikopter.

Filmen somRadiolänkbygge med helikopterär i färg är 16 minuter lång och försedd med speakertext.

Den visar hur en monterbar trähydda med mastdelar, strömförsörjning, antenn och teleutrustning transporteras med helikopter Alouette 2 till en förberedd reservplats samt hur hyddan monteras, masten skruvas ihop och reses med hjälp av helikoptern.

Teleutrustningen är en radiolänk RL-14 och multiplexutrustning TM-2 som installeras och driftsätts. Montörerna är utrustade med vita hjälmar, skyddsglasögon och gasmask i väska.

Filmen är 16 minuter lång och med bra kvalité. Inspelningsår c:a 1960.

Filmen är roducerad av Sturebild/Reinhold Carlsson på uppdrag av KFF/FMV.

Digitaliserad genom FHT försorg 2021 och registrerad och bevarad hos FVM. Fritt för intresserade att kopiera.


Rrgc/T Tjuren, 20 årmastfällning 1

Rrgc/T Tjuren, 20 år. Film om mastfällning av en RT-02 sändare i Ljustorp, utanför Sundsvall.


Röster från Teleplan

Röster från Teleplan (F06/09). Enfilm om Teleplan som konsultfirma, från 1987.


Skarp

Filmen visar hur en Skarpkula 1969 grävs ned och installeras för
reservsändare vid en av Skarp Loprasystemets understationer (US).

Det var en KV-sändare av typ AK-142 C som först
installerades och som 1974 ersattes med en Sändare CT-1000.

Skarp var ett apparatskydd med sfärisk form som grävdes ned i marken. Den var uppbyggd på en kärna av PVC-cellplast belagd med ett yttre och inre skikt av armerat AP-laminat.

Denna kula grävdes ned i marken där den förankrats för att förhindra att kulan trycktes upp av krafter
i marken.

Sprängprov utfördes med två nedgrävda kulor där en minbomb på 600 kg sprängdes 10 m från Skarp och en 250 kg minbomb
5 m från den andra Skarp-kulan.

Båda kulorna med innehåll visade sig vara helt oskadade. Skarpkulan visade sig utgöra ett bra materielskydd men av olika anledningar användes den enbart i ett fåtal fall.

Filmen är 4,5 minuter lång och med bra bildkvalité men saknar ljud.

Inspelningsår 1969.

Filmen är producerad av Sture Bild/Reinhold Carlsson på uppdrag av KFF/FMV.

Digitaliserad genom FHT försorg 2021 och registrerad och bevarad hos FVM. Fritt för
intresserade att kopiera.TODACOMTODACOM IP-nät

TODAKOM (F12/09). TODAKOM, IP-nät och datakom (F12/09).


TU-stril Temadag

 

Program och inbjudna gäster (pdf-fil)

Film inspelad med delar från temadagen enligt nedan. (Ca 1 tim 50 min totalt).

Del 1

Inledning, Håkan Larsson

Historik TU Stril, Sven Gustavsson

Början på Våra rötter Stril 50, Stril 60 mm, Gerdt Stangenberg.

Del 2

Fortsättning på Våra rötter Stril 50, Stril 60 mm. Gerdt Stangenberg.

Del 3

Stril 60 mm. Gudmund Rapp


Upprättandegrupper

Upprättandegrupper (Film från 1983)


Filmer från YouTube

JA 37 Frösön "Storkakan"

Flygvapnets incidentberedskap

Flygvapnet i totalförsvaret, Samband

Flygvapnet 50 år

IBM Sage Computer AD, 1960

Radar i främmande pakt

Radiolufor

Stril = Stridsledning och luftbevakning