Om oss

 

FHT består av en styr- och referensgrupp, samt tre vapengrensinriktade urvalsgrupper.

Urvalsgrupperna (enligt tidigare försvarsgrensvis uppdelning Armé-, Marin- och Flygvapen) består av vardera ca 20 personer, som på ledning av kunskap och erfarenhet av teleteknisk materiel anmält intresse att deltaga i FHT verksamhet.

Grupperna leds av representant ur FMV. Styrningen av grupperna sker huvudsakligen från styr- och referensgruppen med ordf ur HKV.

Av det material som grupperna producerar, inlevereras ett exemplar till Krigsarkivet, i övrigt finns de tillgängliga bl. a vid respektive försvarsmuseer.
Dessutom ska s.k. pliktleverans ske till bl.a Kungliga biblioteket.

Grupperna sammankallas i regel två till tre gånger per år. I samband med dessa möten förekommer oftast studiebesök, vid t. ex telehistorisk plats.


FHT Styrgrupp
Ordförande Bgen Matthias Hanson
Ledamot ur HKV PA/Övlt Hans Belfrage
Ledamot ur FMV Lars Burström (FMV)
Chef urvalsgrupp armé, Sven Åkerlund (FMV)
Chef urvalsgrupp marin, Torbjörn Karlsson (FMV)
Chef urvalsgrupp flygvapen, Lars Selander (FMV)
Ledamot ur Armémuseum, Carl Zarmén
Ledamot ur Marinmuseum, 1:e Intendent Manne Dunge
Ledamot ur Flygvapenmuseum, Intendent Torsten Nilsson
Ledamot ur Teleseum, Anders Gustafsson
Sekreterare

Tff FHT Urvalsgruppchefer
Armégruppen, Anders Gustafsson
Maringruppen, Malte Jönson
Flygvapengruppen, Hans-Ove Görtz

Hemsida
Webmaster, Anders Gustafsson
Webredaktör och webdesigner, Hans Bruno


FHT bestämmelser

Best FHT missiv (Hela dokumentet finns på insidan)


Presentation FHT (urval FV)


Dokument

Alla dokument som är författade inom FHT:s respektive urvalsgrupper, finns förutom på hemsidan, att i pappersform, ta del av på:

Följande dokument finns att köpa på Flygvapenmuseum i Malmslätt:

  • Flygvapnets radiosystem, 1916-1945 av Arne Larsson.
  • Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 av Örjan Eriksson.
  • Svenska Flygvapnets styrdatasystem av Arne Larsson.

Intäkterna går till museiverksamheten.


FHT bildande 1984

FHT bildande 1984


FHT, Försvarsradio 100 år. 2018-10-06

Försvarsradio 100 år

 


FHT 30-årsjubileum 2014-09-25

Åhörarbild


FHT Seminarium 2011-01-25

Sammanfattning av FHT Seminarium av Arne Larsson.


Artiklar ur TIFF

Försvarets Historiska Telesamlingar (nr 1/87)

Försvarets Historiska Telesamlingar, Inventering och renovering (nr 2/92)

Sveriges militärhistoriska arv (nr 2/12)

Vad händer inom FHT? (nr 1/91)