Seminarium FHT 30-årsjubileum


Välkommen till Seminarium FHT 30 år


Klicka på respektive rubrik nedan som har en länk, för att se bilder från denna presentation!


 

Program
FHT 30-års jubileum
25 september 2014

 

Hälsningsanförande                                                                           Brigadgeneral Lena Hallin

Så började och utvecklades FHT  Örjan Eriksson, Lars Dicander Sven-Evert Sörelius

Presentation av skriften -                                                                                       Hans-Ove Görtz
”Försvarselektronik från svenska leverantörer”

Försvaret som tidig utvecklare av ny teknik              Sven Bertilsson
Fälttelegrafkårens verkstäder

KAFFEPAUS

Teknisk utveckling komptensförsörjning                    Göran Kihlström
Ömsesidig nytta, internationella framgångar

Försvarselektronikindustrin i dag och i morgon         Hans Holmberg, Saab

Avslutning                                                                                           Brigadgeneral Lena Hallin      

 

FHT 30 år                                    

Under seminariet ställdes det ut FHT producerade häften och tillvaratagen telemateriel som kunde beskådas under eftermiddagen.


Efter seminariet erhöll deltagarna boken "Försvarselektronik från svenska leverantörer" och "Minnesskrift vid FHT 30-årsjubileum".

Minnesskrift FHT 30 år

Boken "Försvarselektronik från svenska leverantörer" finns nu att läsa på hemsidan, kapitelvis!

Försättssida Försvarselektronik från svenska leverantörer första sidaFörsvarselektronik från svenska leverantörer sista sida

Boken "Norskt-Svenskt samarbete inom sambandsområdet 1975-2005", som också omnämndes på seminariet, kan erhållas i "pappersform" om beställning görs till Sven Bertilsson på TELESEUMS:s bibliotek.

Norsk-svenskt samarbete


Åhörare

Åhörare på seminariet FHT 30 år


Del av utställningen

Del av utställningen

Utdelning böcker

Hans-Ove Görtz och Hans Bruno delar ut böcker

("Klicka" på bilderna för att erhålla en större bild)

Fotograf har varit Arne Larsson FHT.

Redigering mm Hans Bruno FHT.