FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Flygvapnet

Flygvapnet som organisation är betydligt yngre än armén och marinen. Det svenska militära flyget, som i både armén och marinen startade 1912, erhöll genom 1914 år härordning en fast organisation, i det att ett flygkompani då organiserades inom armén och i marinen ett flygväsende.

Enligt 1925 års försvarsordning slogs dessa två organisationer samman till ett självständigt flygvapen 1926.


Flygvapnet, Teknik och System.

Val av teknik Val av transmission Val av radio Val av förmedling Val av databehandling och presentation Elverk Val av drift och underhåll Val av system Val av flygvapnet dokument Val av organisation Val av materielförsörjning Beskrivning Sensorer Beskrivning av system Beskrivning materielförsörjning Beskrivning knapp flygvapnet Beskrivning av knapp organisation Beskrivning av knapp telekommunikation Beskrivning av knapp navigering Beskrivning av knapp databehandling och presentation Val av beskrivning anläggning Beskrivning av knapp drift och underhåll Val av optisk luftbevakning Val av spaningsradar Val av radarhöjdmätare Val av IK-radar Val av belysningsradar Val av väderradar Val av landningshjälpmedel och fyl Master Byggnader


Flygvapenbloggen

Flygvapenbloggen är ett kommunikationsforum där vi som är intresserade av flygvapnet ska kunna dela information och utbyta ideer.


Från Flygvapenbloggen

Flyg över centrala Stockholm (FV 90 år)

Försvarsmakten har fått ett nytt förband ( Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS))

Den siste har landat ...


Nedan lite mer äldre tid .....! Artiklar mm som inte har någon annan lämplig sida.

Artiklar ur Flygvapennytt och TIFF, mm om lite historia

Artiklar ur Flygvapennytt med boktips

Artiklar ur Flygvapennytt angående anslag för flygvapnet mm.

Artiklar ur Flygvapennytt angående övningar, incidentberedskap, beredskap mm.

Flygutställningar

Kamratföreningar

Museum

Tidningen Looping nr 7 1951 (Specialnummer om FV)