FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Historia

 


Artiklar ur Flygvapennytt

Artikelserier skrivna av Övl Nils Kindberg

Flygvapnets beredskapshistorik klar (nr 5/62)

Flygvapnet under beredskapstiden, avsnitt 1 (nr 6/62)

Flygvapnet under beredskapstiden, rättelse till avsnitt 1 (nr 1/63)

Flygvapnet under beredskapstiden, avsnitt 2 (nr 1/63)

Flygvapnet under beredskapstiden, avsnitt 3 (nr 2/63)

Flygvapnet och försvarsberedskapen 1938, avsnitt I (nr 5/63)

Flygvapnet och kriserna 1938 (nr 1/64)

Flygvapnet och september- (München-)krisen 1938 (nr 2/64)

1939 och beredskapen (nr 1/65)

1939 och beredskapen (nr 2/65)

1939 och beredskapen (nr 3/65)

1939 och beredskapen (nr 4/65)

1940 och beredskapen (nr 5/65)

1940 och beredskapen (nr 1/66)

1940 och beredskapen (nr 2/66)

1941 och beredskapen (nr 3/66)

1942 och beredskapen (nr 4/66)

1943 och beredskapen (nr 1/67)

1943 och beredskapen (nr 2/67)

1943 och beredskapen (nr 3/67)

1944 och beredskapen (nr 4/67)

1944 och beredskapen (nr 5/67)

1944 och beredskapen (nr 1/68)

1944 och beredskapen (nr 3/68)

1945 och beredskapen (nr 4/68)

1945 och beredskapen (nr 5/68)

1945 och beredskapen (nr 1/69)

1945 och beredskapen (nr 2/69)

1945 och beredskapen (nr 4/69)

Sverige och andra världskriget (nr 5/70)

Norge 1940 (nr 2 o 3/72)

-----------------------------------------------------------------------------------------

DC-3:an och Catalinan

50 år sedan DC-3:an försvann (nr 1/02)

Nedskjutningen av Catalinan (nr 1/02)

Till minne av DC-3:ans besättning (nr 2/02)

De hittade DC-3:an (nr 3/03)

Catalinaaffären. Det störtade flygplanet som skapade vrede hos svenska folket (Artikel ur DN 2014-02-12)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Militärflyget 50 år

Det här är flygplanen som flyger under jubiléet (nr 4/62)

Militärflygets barndom del 1 (nr 4/62)

Svenska militärflygets 50-årsjubileum (Hela tidningen) (nr 4/62)

Sveriges militärflyg från då till nu (nr 4/62)

Sådant var flygarlivet på den tiden (nr 4/62)

Pressen om femtio års militärflyg (nr 5/62)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Glimtar från förr

Bleknade minnen från tider som gått (nr 5/96)

Flygplan vi minns (nr 4/96)

Glimtar från förr (nr 1/01)

Glimtar från förr (nr 2/01)

Glimtar från förr (nr 3/01)

Glimtar från förr (nr 4/01)

-----------------------------------------------------------------------------------------

I korthet

(nr 1/99)

(nr 1/00)

(nr 1/01)

(nr 1/02)

(nr 1/03)

(nr 2/99)

(nr 2/00)

(nr 2/01)

(nr 2/02)

(nr 2/03)

(nr 3/99)

(nr 3/00)

(nr 3/01)

(nr 3/02)

(nr 3/03)

(nr 4/99)

(nr 4/00)

(nr 4/01)

(nr 4/02)

(nr 4/03)

------------------------------------------------------------------------------------------

SFF

Förening för flyghistoria (nr 3/63)

-----------------------------------------------------------------------------------

Nedan finns ett utdrag från SFF, "Kronologi över Flyget i Sverige", om det som berör militärflyget mm.

Flygindustri, museum, händelser mm (1912-2012)

Armén (1912-2005)

Marinen (1911-1998)

Flygvapnet ("1913"-2011)

------------------------------------------------------------------------------------------

Svensk flygindustris största exportframgång (nr 2/62)

Fallskärmen är äldre än vad ni kanske trodde (nr 5/62)

Rapport från USA - "Mystiska" flygande föremål under 1961 (nr 5/62)

Historiskt - ME 262 - En missad chans? (nr 1/63)

Flygplanens märkning (nr 3/64)

En arméflygets förstling (nr 3/66)

Liten och känslig - men populär (nr 3/67)

Ryska hemligheter blir offentliga (nr 4/67)

Våra Fokkrar (nr 4/67)

En flygvapnets trotjänare - still going strong (nr 1/69)

Unik och farofylld transport räddade J 9:or till Sverige (nr (2/70)

B 3 - bra beredskapsbombare (nr 1/71)

Med Luftwaffe och kupp av fallskärmstrupp togs Danmark på några timmar (nr 2 o 3/71)

Med flygvapnet i tiden - 1926-1976 (nr 3/76)

Flygvapnets Drakengrupp (nr 4/76)

"Sista" flygningen med attack-Lansen (nr 1/78)

Flygstaben på Ladugårdsgärde (nr 3/81)

TP 79/DC-3 avvecklas enligt följande (nr 3/81)

Av gammal fin årgång - TP 79 - Ett sista farväl (nr 1/84)

Team 60 10 år (nr 4 o 5/86)

50 år i luften - SAAB (nr 2/87)

Neutralitet i världskrig ( nr 5/95 o 1/96)

Gul Rudolf - flygande skånsk veteran (nr 3/95)

Team 60 i utlandet (nr 5/95 o 1/96)

En supporterklubb att ära (nr 3/96)

Flygvapnets historia i sammandrag (nr 3/96)

SAAB 60 år (nr 3/97)

SAAB 60 år - flygdag (nr 4/97)

Draken pensionerad (nr 1/99)

HKP 3B har landat för gott (nr 1/99)

Farväl Lansen (nr 4/99)

Männen bakom Team 60 (nr 4/00)

Tack och adjö Bulldog (nr 1/01)

Flygvapnets 75-årsjubileum i Uppsala (nr 3/01)

Flygvapenhistoria (nr 1/02)

För 50 år sedan - J 29 Tunnan gör entré (nr 2/02)

För 40 år sedan - SMS till jakten (nr 3/02)

För 50 år sedan - 32 Lansen jubilerar (nr 4/02)

Svenska flygpionjärer (nr 1/03)

Krigsflygfält bevaras som kulturreservat (nr 4/03)


Artiklar ur TIFF

Personer

Profilen - Erik Vintheden (nr 3/92)

Profilen - Rolf Hjerter (nr 1/94)

Rolf Hjerter (nr 2/08)

--------------------------------------------------------------------------------------

Centrala verkstäderna - Historik (nr 3/86)

Flygförvaltningens verkstadsskola i Västerås (nr 1/87)

Minnen från flydda tider (nr 1/95)

Svenska arméns äldsta telefonmateriel (nr 2/09)

Fälttelegrafens historia (nr 1/11)

Elektronikhistoria (nr 3/14)

Underverket av trä (nr 3/14)


Artiklar ur Underrättelser från flygledningen (Ufl)

Flygplantyper Flygvapnet - Marinen (nr 1/48)

Flygvapnets nya räddningsflygplan (nr 1/48)

Hallå, Addis-Abbeba .... (nr 2/48)

Antagningsbestämmelser för lottor (nr 2/48)

Tekniska fronten: Vad är radar (nr 2/48)

Luftbevakningens överförande till flygvapnet (nr 3/48)

Det nya luftbevakningssystemet (nr 4/48)

Ny radiokontakt med Addis Abbeba (nr 4/48) (Se nr 2/48)

Bildtelegrafi vid FV (nr 4/48)

Begränsning av bebyggelse mm i närheten av militära flygplatser (nr 6/48)

Hur "Den flygande bomben" besegrades (nr 6/48)

Vårt flygvapen sommaren 1938 (nr 6/48)

Besättningslista för B 17-förbandet (nr 7/48)

Teletekniska uttryck och förkortningar (nr 12/48)

Sverige och robotkriget (nr 3/49)

Navigerings- och landningsmaterielens utveckling (nr 4/49)

Kulsprutekameror och registerkameror (nr 5/49)

Tekniken i den moderna krigföringen (nr 12/49)

Förteckning över några vanliga teletekniska täckbenämningar och förkortningar mm. (nr 12/49)

Vapenhjälpen till Norge (nr 3/50)

En övningsanläggning för jaktförsvar (nr 5/50)

Flygvapnets väderberoende (nr 6/50)

Osynligt ljus - Militär användning av infraröd strålning (nr 6/50)

Modern flygplatsbelysning (nr 11/50)

Meteorologernas livförsäkringsskydd (nr 7/51)

Nutida flygspaning (nr 11/51)

Flygspaning med kamera (nr 12/51)

Vårt första militärflygplan 40 år (1951) (nr 1/52)

Tillbakablick på radarns födelse (nr 2/52)

Flygsäkerhetstjänst - Trafikledning från TL-vagn (nr 2/52)

Flygvapnets stil (5 o 6/52)

A 32 "Lansen" - Nytt attackflygplan (nr 9-11/52)

Flygvapnets nya skolflygplan Sk 50 Safir är nu i tjänst vid F 5 (nr 1/53)

J 28C (nr 4/53)

S 29C, flygvapnets nya spaningsflygplan (nr 7 o 9/53)

USAF får flygande radarstationer (nr 12/53)

Vid ett jubileum (nr 12/53)
Den 17 dec 1903 gjordes historiens första flygning med ett motordrivet flygplan. Vid jubileumsfesten i Stockholms stadshus den 5 dec höll Chefen för flygvapnet högtidstalet, ur vilket följande avsnitt återges.

Rote 29:or (nr 6/54)

A 32 Lansen i formation (nr 1/55)

Så gick det till: F 19 - Ett femtonårsminne (nr 1/55)

Jaktflygplanet J 34 Hawker Hunter (nr 5/55)

J 35 Draken (nr 6/55)

Numeriska prognoser (nr 4/58)

Väderlekstjänst - Vad kan man göra åt vädret (nr 4/58)

Bloodhound (5/59)