FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo

 

Nyheter


2022


2020


2019


2018


2017

  • 2017-07-11. Efter cirka 33000 knapptryckningar och musförflyttningar ligger nu alla erhållna bilder från Fortifikationen och Signaltrupperna ute under Armén/Organisation/Bildarkiv.
  • 2017-07-01. Samtliga erhållna bilder för Fortifiktionen är nu utlagda på hemsidan under Armén/Organisation/Bildarkiv/Fortifikationen. Under Signaltrupperna kvarstår ett antal bilder ....!!
  • 2017-04-27. "Knappen Bilder" som legat under "Samband" är nu flyttad till "Organisation" och heter numer "Bildarkiv". Under fortifikationen finns 36 nya bilder inlagda ...!! Många återstår att läggas in och så kommer att ske efterhand. Om du använder Goggle Chrome så ta bort gammal webbhistorik för att kunna se förändringen.
  • 2017-03-23. Nu finns det lite bilder under Fortifikationen. Många återstår ....!!
  • 2017-02-14. Ny information har tillkommit under knapparna, "System" och "Organisation". En ny knapp "Bilder" har tillkommit under "Samband". Kompletterande information har tillförts under vissa knappar på "Samband". Under organisation finns nu fyra knappar. Ser ni inte dessa knappar och använder Google Chrome, bör ni ta bort webbinformation under "Inställningar", "avancerade inställningar" för att få upp den nya sidan.

2016

2016-09-15. En ny knapp "Operativ ledning" är inlagd under flik "FMGem" på den översta nivån av varje kategori på hemsidan (indexsidan).


2015


2014


2013


2012


2011