FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo

Sambandstjänst


Sbexptjänst fo/milo 1940-2000 (5,1 MB) Författare: Christian Jansson.

Sambandsexpeditionstjänst

 


Sambandstjänst 1993 MHS/TakA

Sbtjänst MHS/TakA

Förord 2019

Kompendiet är skrivet år 1993 inför kursen 1993-1994 & 1994-1995 på TaKA.

KursenMHS TaK A benämndes tidigare ”MHS AAK”. Såväl skolan som kursen har sedan dess bytt
namn. Skolan heter idag (2019) Försvarshögskolan samt kursen ”Stabsprogrammet”

Kompendiet avser att på ett övergripande sätt, utan att tekniskt vara ytligt, beskriva den
teknik som utnyttjas vid ledningsförband runt 1995, med någon titt in i möjlig framtid.
Kompendiet kan, för vissa elever vid TaK A förefalla starkt tekniskt betonat, medan för
andra elever erbjuder kompendiet inga nämnvärda nyheter eller svårigheter.

Målsättningen med kompendiet är att skapa en rimlig gemensam teknisk plattform för
samtliga truppslag inom ämnesområdet. Författaren är, trots dessa målsättningar,
medveten om att det bland eleverna förekom delade meningar om tekniknivån.

Kompendiet beskriver tekniklösningar i nivån Bat - Brigad – Fördelning, men ibland
förekommer beskrivningar av s.k. landsomfattande nät, för sammanhangets skull.

Författaren beskriver läget runt 1995 med kompletterande beskrivningar av, vid denna
tidpunkt, inplanerade nyanskaffningar.

Christian Jansson
Huvudlärarelärare i Teknik & Sambandstjänst vid MHS TaKA 1992-1994
Kompendieförfattare 1993