FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén logo

Armén


Arméns taktiska ledningssystem ATLE ATLE Arméns ledningssystem

Arméns Ledningssystem (9 MB) (A01/04)
Författare: Per Lundgren

Huvudprojektet Arméstridskrafternas Taktiska Ledningssystem - ATLE (Författare: Lars Dicander, Per Lundgren. Kenneth Saveros, Jan Flodin, Jan Röjerdal (4 MB) (A03/13)

Födjupningsunderlag (Här kan man välja ATLE 98 - 05)


Stabstjänst vid brigad 1993

Stabstjänst vid Brigad

Kompendiet är skrivet år 1993 inför kursen 1993-1994 & 1994-1995 på TaKA. Kursen MHS TaK A benämndes tidigare ”MHS AAK”. Såväl skolan som kursen har sedan dess bytt namn. Skolan heter idag (2019) Försvarshögskolan samt kursen ”Stabsprogrammet”


Stabstjänst i detta kompendium avser stabstjänst vid Brigadstab inom armén. Härvid anses Brigadstaben vara organiserad enligt dåvarande U-listor. Brigadstaben är således främst grupperad i s.k. hyttstab med arbetsutrymmen såväl i hyddor monterade på lastbilar, som vanliga stabstält 32 och 22.

Parallellitet med arbetsmetoder på andra nivåer kan förekomma, men belyses inte i kompendiet i särskild ordning.

Christian Jansson
Lärare i Stabstjänst vid MHS TaKA 1992-1994