FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo

Organisation
Militärområde (Milo)


 

Val av Högre rgional ledning

Högre Regional Ledning och Militärområdesförband (8 MB) Författare: Christian Jansson. (A01/13)


 

Val av sbc_tjanst_fo_milo

Sbexptjänst fo/milo 1940-2000 (5,1 MB) Författare: Christian Jansson.


Samverkande Civila myndigheter

Några till Militärbefälhavaren Samverkande Civila Myndigheter runt 1978


Militärområdens geografiska utbredning

Översikt över Militärområdens geografiska utbredning åren 1833 - 2000