Försvarsradio 100 år


Försvarsradio 100 år


Försvarsradio 100 år

Slutrapport från projekt och utställning 2018-10-06.

Försvarsradio 100 år


Sven Ewert SöreliusCarl-Henrik WaldeGöran KihlströmArne Larsson

Sven-Ewert Sörelius (biografi) och därefter bilder på författarna till dokumenten nedan, Carl-Henrik Walde, Göran Kihlström och Arne Larsson.


Sven-Ewert avled 2022-10-23.

Till minne av Sven-Ewert Sörelius


 

Svenska försvaret och radioindustrinUtvecklingen av radiotekniken

Svenska försvaret och radioindustrin (Göran Kihlström), Utvecklingen av radiotekniken, översikt (Göran Kihlström)

Första radiosambandet Flyg_markRadioutvecklingen för det militära flygsambandet

Första radiosambandet Flyg - Mark (Arne Larsson), Radioutvecklingen för det militära flygsambandet (Arne Larsson)

Radioutvecklingen inom den svenska armenRadioutvecklingen inom den svenska marinen

Radioutvecklingen inom den svenska armén (Göran Kihlström), Radioutvecklingen inom den svenska marinen (Göran Kihlström)

 

 

Ubåtsradio mmSubmarine

Ubåtsradio, Ernst Alexanderson och världsarvet SAQ i Grimeton (Carl-Henrik Walde), Submarine communication Ernst F W Alexanderson,World heritage SAQ Grimeton (Carl-Henrik Walde)


Filmer från Försvarsradio 100 år, TELESEUM och Ledningsregementets dag.

Försvarsradio 100 år

Invigning Försvarsradio 100 år

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Ledningsregementets dag och TELESEUM

Regementets dag mm


Informationsplancher från Försvarsradio 100 år (presenterade i pdf-filer)

(Missa inte att titta på dessa presentationer). (De finns även i Powerpoint, dock ej på hemsidan).

Jaktradar PJ 21 R

PJ-21

-----------------------------------------------------------------------

Radio Armén

Åkande fältradio

--------------------------------------------------------------------------

Radio Marinen

Sjöhundens radiohytt

-----------------------------------------------------------------------------

Radio Flygvapnet

Pionjärer

Pionjärer

Apparater

Apparater

Radiosamband Mark - Flyg

Första radiosambandet flyg-mark

TMR:er

TMR

 

--------------------------------------------------------------------------------

Radio Försvaret och radioindustrin

Industrin

---------------------------------------------------------------------------------

Radioutvecklingen

Radioutvecklingen


Projekthistoria av Arne Larsson


  Bilder från "Försvarsradio 100 år" (Uppbyggnad, mm) (89 MB) Foto: Hans Bruno


Länkar

Vetenskapens värld - Om radions barndom (YouTube)

Radions Utveckling 1964-2018 | Sofia Granfeldt (YouTube). Delar av filmen är inspelad på Radiomuseet i Göteborg.