FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Samband
Optisk signalering


1890-talet

Fotogendriven fältsignallampa

Fotogendriven fältsignallampa av Tychsens modell.

Användes vid Fälttelegrafkompaniet under 1890-talet. Signalering utfördes med slutare som öppnades och stängdes. Med spegeltillsats kunde lampan användas som heliograf.

Räckvidd ca. 20 km = Skansen - Vaxholms fästning.

m/1912

m/1912

m/1931

m/1931

 

För ytterligare information se  FHT Arméns Ledningssystem (9 MB) (A01/04) Författare: Per Lundgren