FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén loggo

 

Funktionskedja luftvärn


Luftvärn

Luftvärnet var beroende på alltmer ökade tidskrav i takt med utvecklingen inom flyget att finna metoder för att snabbt överföra information från sensorer till skjutande enheter. Luftvärnet lät tidigare än flygvapnet utveckla en datalänk för överföring mellan radar och skjutande enhet.

Denna finns beskriven i  Armédatalänken (3 MB) (A01/14) Författare: Kjell-Erik Lindgren.

Efterhand som nya vapen tillfördes utvecklades LVMÅDS (Luftvärnets Mål Data System). Genom detta system kom olika sensorer att via TR 8000 och TS 9000 att kunna kopplas ihop i ett nätverk för ledning av luftvärnet.