FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

FMGem loggo

 

FM GEM


Signalskydd Telefonkryptosats 750 MILTEX med kryapp 110 Kortadministratör Fax med kryapp 190 MGM Krytfn 710 Kryapp 5401 MGDI Kryapp 9411 PGAI Kryapp 9301 MGEI Kryapp 3021 MGK Kryapp 961 data Kryapp 960 tal Kryapp 760 Kryapp 301 MGC Kryapp 210 MGF Kryapp 110 MGG Kryapp 101 MGD Chiff app m/42 Chiff app m/40 Chiff app m/29 Sammanställning krypteringsapparater

Komplettering signalskydd

KrAPI Kryapp 520 Kryapp 980 MGV Kryapp 530 MGU Kryptokort 671 MGS LAN-WAN krypto Kryptokort 631 MGS Kryptokort 621 Kryapp 510 TAB TTA och TTM MTT HAA och HGE Sectra 7301 Sectra 7401 Kryapp 491 MGM För ytterligare info se FHT-dokumenten:

A Swedish success (44 KB) Författare: Bengt Beckman.

Chiffreringsapparater (142 KB) Författare: Kjell Kulle.

Fjärrskriftsystem och dess centraler 1938 - 1997 (38 MB) Författare: Hans Bruno, Hans-Ove Görtz. (F02/16)

FRA förbindelser med Norska motståndsrörelsen (42KB) Författare: Bengt Beckman.

FRA förbindelser med Norska motståndsrörelsen (42KB) Författare: Bengt Beckman.

Försvarselektronik från svenska leverantörer (G01/2014)

Försvarsmaktens totalförsvarssamverkan under kalla krigets dagar (18 MB)
(A01/09) Författare: Lars Navander och Rolf Johansson.

Krypteringsapparater (101KB) Författare: Kjell Kulle.

LuLIS historia (1,4 MB) Författare: Åke Nowén och Peder Swenman.
(F05/08)

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB)
(F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Meddelandeförmedlingscentral (MFC) (2,5 MB) Författare: Harald Andréasson. (F06/08)

MILTEX abonnentsystem (1 MB) Författare: Bernt Söreskog. (F05/10)

Studier och verksamhet inom försvarets ledningssystem under 1990-talet som ledde till etableringen av LedsystT (1,5 MB) Författare: Göran Kihlström, Håkan Davidsson, Jan Flodin. (F 01/14)

Svenska kryptobedrifter under andra världskriget (52 KB)
Författare: Bengt Beckman.

Så knäcktes Z-maskinen (74 KB) Författare: Bengt Beckman.

Världens första kryptomaskin (54 KB) Författare: Bengt Beckman.


Försvarsmaktens Broadcastnät (Infoblad FM)

Aktiva kort