FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Kungliga Bråvalla flygflottilj F 13 1943-1994


Vakten F 13

Vakten F 13 (2010)

De första flygplanen som kom till Bråvalla var en division J11 inlånade från F9. Med dessas hjälp kunde flygstyrkan hålla flygtrimmen uppe tills J22:orna anlände.

Kort historik
F13 blev en jaktflottilj och från 1946 ett föregångsförband för jetdriften inom Flygvapnet. Detta år utrustades F13 som första flygflottilj med den engelska De Havilland Vampire J28. F13 blev även först med J29 Tunnan, J35 Draken och JA37 Viggen.

1941 Platsen Bråvalla rekognoscerades

1943
Verksamhetsstart den 1 juli

1946
tillförs F13 ett detachement på Gotland, F13 G

1959
Flygvapnets femte berghangar tas i bruk

1964-1978
  Luftvärnsrobotdivision, RB-68 operativ

1974
F3 på Malmslätt läggs ned som jaktflygflottilj. Kvarvarande verksamhet organiserades som ett detachement inom F13 med benämning F13 M.

1976
påbörjades avvecklingen av F11 i Nyköping och spaningsflygverksamheten överfördes till F13. Samtidigt minskades antalet jaktflygdivisioner vid F13 från tre till två.

1978
minskades antalet jaktflygdivisioner ytterligare från två till en. Därmed har F13 en spaningsflygdivision och en jaktflygdivision.

1993
vid avvecklingen överförs jaktflygdivisionen till F17 och spaningsflygdivisionen till F10

Avveckling
1992 beslut om nedläggning

1993
All flygverksamhet upphör

Flottiljingenjören flygdirektör A. Paulsen skrev en artikel "Bråvalla Flygflottilj, F13  Modernt förband på anrik mark" som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 1 1963. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F13 vid den tiden.

(Källa: AEF)


29 augusti 1916

Flygvapenchefen besökte F13 (Folkbladet)

F 13 och Bråvalla hyllades (SVT Nyheter Öst)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efter en tämligen intensiv vecka för flera i Kamratföreningen har nu stillheten och mörkret lagt sig över Bråvalla. Kvar ligger Flygvapnets krans till ära och minne över alla som gjorde F 13 till vad det var. Flygvapenchefens besök inbjöd till tänkvärd tillbakablick men också många lovord om framtiden. Det känns därför speciellt bra att till den framtiden kunna välkomna hela 13 nya kamrater efter helgens flygdagar.

F 13 minnessten

(Nicklas Lennartsson (Facebook))


Artiklar ur Flygvapennytt

Att vara fältflygare vid 35-förband (nr 3/62)

Bunge, vår största lottaskola (nr 1/72)

Flygvapennytts temaserie: F 13 (nr 1/72)


Artikel från Svensk Flyghistorisk Förening (SFF)

F 13 (SFF)


Film

F13 BRÅVALLA TRIBUTE (S-VHS Helm cam 1993) SAAB JA 37 VIGGEN (YouTube)

F13 Hkp9 på lågan över Norrköing (YouTube)

F13, The Last Flight - SAAB JA 37 VIGGEN 

Melker avslöjar- muséet (YouTube-Pennan och svärdet)


Länkar

F13 Kamratförening


Böcker

Bråvallavingar (F13), Skogsberg Bertil

FV Förband och Skolor 1900-talet, Braunstein