FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Svea flygflottilj (1938-1963) Svea Flygkår (1963-1974) F8


Vakten F 8Vakten F 8F 8 minnessten

F 8 Vakten förr och nu. F 8 minnessten utanför Majorskan

Inom ramen för 1936 års försvarsbeslut tillkom vår första jakt-flottilj F8 vid Barkarby.

Uppsättningen av flottiljen påbörjades i juli 1938.
Den 1 oktober överfördes den första jaktdivisionen J8, Gloster Gladiator. Denna division hade, i väntan på att byggnader och fält skulle bli färdiga, organiserats vid F1 i Västerås. Under 1939 hade samtliga 60 J8 levererats.

Nästa jaktplan blev J9 Seversky Republic EP-1, som under dramatiska förhållanden så småningom fann vägen från USA till F8. Den första J9 divisionen sattes upp sommaren 1940.

De första åren för den nya, enda, jaktflottiljen blev minst sagt hektiska. Det gällde att på kortast möjliga tid utbilda effektiva jaktflygare. J9 ersattes av det helsvenska J22 som också blev det sista propellerplanet.

Genom sina tidiga erfarenheter kom F8 att bli grunden för det svenska jaktflyget. Följaktligen ombeväpnades först av alla F8 första division till J28B Vampire.
J34 Hawker Hunter blev det sista krigsflygplanet på F8.
Den 24 april 1962 ombaserades den sista J34:an till F9. Därmed var jaktflygverksamheten på flygvapnets första jaktflottilj till ända.

Luftvärnsrobot
Luftvärnsroboten RB-68 fick sin svenska bas på F8 med en operativ division och en skoldivision där personal från de övriga robotdivisionerna utbildades.

Internationella uppdrag
F8 är det förband som inom flygvapnet främst svarat för uppsättandet av olika förband för internationell tjänst.

· - Organisation och upprättande av F19 Finland 1939.

· - Upprättande av FN-flyggruppen i Libanon 1958.

· - Organisation och upprättande av F22 Kongo 1961.


Markteleinstallationer som stöd för flottiljens flygverksamhet

De flygplanstyper, som under åren varit baserade på F8 har varit utrustade med alltmer avancerade avioniksystem som krävde samverkande utrustning på marken.
Därtill kom utrustningar som stöd för flottiljens trafikledning och väderavdelning.


Avveckling
Ett beslut av riksdagen i januari 1971 resulterade i nedläggning av flygvapnets första jaktflottilj 1974


 

Vad finns på "Gamla F 8" idag ..??

Från flygflottilj till shoppingcentrum. (Artikel hämtad från Stockholm Quality Outlet)


17 augusti 2016

Minnesceremoni vid F 8.

Under eftermiddagen genomfördes ett besök vid F8 i Barkarby.

Där hade man från kamratföreningens sida valt att inte genomföra en minnesceremoni vid minnesstenen av praktiska skäl.

Besöket fick en ingående visning av delar av det gamla flottiljområdet inklusive ett besök i berghangaren.

FVC F 8

FVC tillsammans med C LSS och ordförande för F8 kamratförening
Björn Kristoffersson och vice ordförande Åke Lundberg

F8 kamratförening har sin föreningslokal i ett äldreboende som bär namnet Flottiljen.

På äldreboendet har man dessutom valt att benämna de olika avdelningarna med flygplan namn från flygvapnet.

Flygvapenchefen med följe fick en historisk återblick av den spännande verksamhet som F8 stod för. Den första jaktflygflottiljen i flygvapnet med flera erfarenheter från skarpa strider både i Finland och i Kongo.

Minnessten F 8

Minnesstenen vid F8 gamla kanslihus i Barkaby,
numera benämnt "Majoren"

(Visst underlag är hämtat från Flygvapenbloggen)


2017-03-23

Den 29 mars för 60 år sedan havererade en J34 ur F18, under pågående övning på hög höjd, inne på F8´s område. Piloten omkom. Idag samlades representanter från LSS, F8K, F18K, Järfälla församling och kommun till en minnesstund med blomsterhyllning på haveriplatsen. Flera av deltagarna var flygarkamrater med den omkomne.

F 8 Minnesceremoni 1F 8 Minnesceremoni 2

F 8 Minnesceremoni 3

(Text och bilder hämtade från Facebook/Per Friberg)

Inbjudan ceremoni ( F 8 Kamratförening)


Bilder från nedläggningen av F 8 28 juni 1974.

Nedläggningsceremonin förättas av C FV Dick Stenberg framför kanslihuset.

Med avslutningen av ceremonin troppades F 8 fana och lämnades över av CF 8 Överste Stig Bruse till CF 1 Överste Tore Persson.

(Foto Christer Sidelöv. Från FB)

F 8 nedläggningF 8 nedläggning

F 8 nedläggningF 8 nedläggning

F 8 nedläggningF 8 nedläggning

F 8 nedläggningF 8 nedläggning

F 8 nedläggningF 8 nedläggning

F 8 nedläggningF 8 nedläggning

F 8 nedläggningF 8 nedläggning

F 8 nedläggningF 8 nedläggning


Artiklar ur FlygvapenNytt

F 8 blir flyghistoria (nr 1/74)

Fanjunkare från F 8 vann "Slaget om England" (nr 4/69)

Farewell Caravelle (nr 4/98)

Framtiden för F 2, F 8 och F 18 (nr 1/69)

Verksamheten vid Svea Flygflottilj (nr 2/61)


Artiklar ur TIFF

F8 (nr 1/74)


Länkar

F 8 Barkarby (Wikipedia)

F 8 Barkarby (bergrum.se)

F8 Kamratförening

F 8 Kamratförening, Aktviteter 2017

Minnessida för Kungl Svea Flygflottilj F 8 Barkarby


Film

Saab 29 Tunnan hemma igen (YouTube)


Böcker

Flyget på Barkarby 100 år (Sune Blomqvist, F 8 Kamratförening) (SFF)

FV Förband och Skolor 1900-talet, Braunstein

Kungl Svea Flygflottilj F8


F 8 telefonkatalog 1967


Historia (skall omformuleras)

1916, 4 augusti: I ett kungligt brev anges att start- och landningsplatser för flygplan skall anordnas strax norr om Järfälla kyrka (Barkarby), d v s ungefär där senare flottiljen F 8 anlades. Militär flygverksamhet hade dock förekommit tidigare vid denna plats, och årtalet 1913 har därvid omnämts.

1917 januari: Kontrakt tecknas med Fokkers fabriker i Tyskland om leverans av fyra jaktflygplan Fokker D IV. Avsikten var att stärka Stockholms försvar genom de frivilliga medel som insamlats. Man beslutade dessutom att
bygga en hangar vid Barkarby flygfält för "Stockholmsjakten". Efter leverans i mars följande år ställdes flygplanen i mobiliseringsförråd och användes, trots försvarets behov av flygplan, överhuvudtaget inte utan skrotades så småningom.