FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Lgc


Historik
Under beredskapstiden på 40-talet fanns det frivilliga så kallade "tornsvalor" som spridda över landet utövade luftbevakning. Vid denna tid var systemet mycket enkelt uppbyggt. Luftbevakarna stod placerade på höga punkter, brandtorn och liknande befintliga utkiksplatser och var utrustade med en vanlig telefon kopplad till den lokala telefonstationen. Vid rapport ringde de upp växeltelefonisten som kopplade vidare samtalet. Dessa samtal, så kallade lf-samtal, hade högsta prioritet men det var ändå ett långsamt rapporteringssätt.

Fram till 1948 låg ansvaret för luftbevakningen hos armén. Enligt erfarenheter från andra världskriget överfördes detta ansvar i och med 1948 års försvarsbeslut till flygvapnet. På 50-talet utvecklades det första moderna systemet för stridsledning och luftbevakning, Stril 50, som moderniserade och stadfäste optisk luftbevakning som en grundsten i svensk luftbevakning.

Uppgifter
Luftförsvarsgruppcentraler (Lgc) skall i krig samla in, sammanställa och delge uppgifter om rådande luftläge till överordnad central. Övrig information som samlas in bearbetas och delges olika intressenter inom totalförsvaret.

De uppgifter som skall utföras av Lgc indelas i följande verksamheter:

- Luftbevakning
- Övrig information
- Simulering

Gruppering
Lgc kan vara grupperat på många olika sätt, alltifrån i en hyreshuskällare inne i ett samhälle till ett bergrum ute i skogen. Hjärtat i ett Lgc är taktikrummet, därutöver finns ett tekniskt driftutrymme, ett sambandsutrymme samt ett antal stabs- och kontorsutrymmen.

OPUS-systemet
Drygt hälften av luftbevakningskompanierna använder OPUS-systemet för att få fram snabbare rapporter. Systemet är framförallt utbyggt i kustkompanierna och en del andra prioriterade kompaniområden.

Systemet fungerar så att Ls är utrustat med en datagivare med tryckknappar, för bäring. Bäringen bestäms enligt klockmetoden, vilket innebär att klockan 12 är norr och klockan 6 är söder. Vid rapportering avrundas bäringen till närmast jämna klockslag. Inom 3 km kring Ls rapporteras iakttagen farkost som "nära", mittknappen. När en knapp trycks in sänds ett pulståg iväg på en stel förbindelse till lgc.

I lgc telerum finns en mottagande utrustning som identifierar signalen och sänder vidare en signal till taktikrummets rapportkarta (kartbordet), där rapporterande Is aktuella bäringslampa tänds.

Från lgc sänds datasignalen vidare till överordnad central genom att rapp (rapportör) i lgc trycker in knappen med aktuellt Ls-littera på sin knappsats. Samtidigt som signalen sänds vidare släcks lampan på rapportkartan.

Lgc


Läs om LS på denna sida

 

Ls-torn

 


Läs mer om Lgc i nedanstående dokument.

Flygvapnets Strilsystem, strilcentraler (12 MB) Författare: Bengt Myhrberg (F01/06)

Stril 50 utdrag (1,1 MB) Författare: John Hübbert. (F03/07)

Detta dokument är ett utdrag ur det Stril 50 dokument som John Hübbert skrev för FHT:s räkning 2007. Detta dokument är publicerat i Flygvapenmuseums årsbok, Ikaros 2008.

Det finns nu en utökad version 2 av dokumentet.

De fullständiga Stril 50 dokumenten finns att läsa på Försvarshögskolan, Krigsarkivet, Flygvapenmuseum, F21 förbandsmuseum, Teleseum vid Ledningsregementet i Enköping och hos en del av Flygvapnets kamratföreningar.

STRIL-systemdokument, en samman-fattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)


Lgc-anläggning

Lgc-anläggning


Artiklar ur Flygvapennytt

Taktik för den optiska luftbevakningen (nr 2/77)

Vi måste alla väl känna vårt optiska luftbevakningssystem (nr 3/77)

Satsa mer på optisk luftbevakning (nr 4/78)

Från ryck i snöret till Opus (nr 5/81)

Nytt luftbevakningsreglemente (nr 1/85)

Nyss fyllda 50 år och redan slut (nr 4/90)


Artiklar ur TIFF

OPUS (nr 2/70)

Magnetrakan - inget för roulettspel (nr 2/00)

Tonsvarar´n - hallå, hallå (nr 1/02)


Dokument

Frivillig luftbevakning (Dokument hittat av Hans-Ove G på Kra)


Länkar

Luftförsvarsgruppcentral (wikipedia)

Luftförsvar, luftförsvarsgrupper (Bergrum)

Optisk Luftbevakning - LGC (Fortifikation Väst)


Film

Optisk luftbevakning, teknikOptisk luftbevakning, personal

Optisk luftbevakning, LGC, teknik och personal (F11/09). Copyright Anders Holmertz Film & Video AB


Lgc Södertälje

Här är rummet i Badparken som skulle skydda oss från kriget (LT Södertälje)


Lgc Åstorp

Presentation om Lgc Åstorp som Mats Nordström höll på FHT urval FV Höstmöte 2016-10-25. (pdf-fil)

Presentation om Lgc Åstorp


 

Lgc Åstorp

Vill du besöka en Luftförsvarsgruppcentral från kalla krigets dagar ?

Gå in på hemsidan www.S16Lgc.com och teckna dig på besökslistan för någon av de planerade besöksdagarna.

Vill du besöka en lgc (pdf-fil)

Lgc Åstorp

Karta Åstorp

Klicka på kartan för större bild!

En förnämlig bok, Luftförsvarsgruppcentral - Lgc, som Mats Nordström skrivet finns att köpa via "Sländans" hemsida och på en del andra ställen. Se på hemsidan ..!!

Luftförsvarsgrupp - Lgc