FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

ER IIIB (1944-1956)


ERIIIb

Allmänt
Ekoradiostation ERIIIB var flygvapnets första fungerande radarstation.

Stationen var konstruerad av MARCONI i England. Radarn var byggd för fältmässigt bruk, med ihopvikbart tält, lätt att använda, transportera, upprätta och demontera. Radarstationerna var tidigare använda i Libyen och hade frigjorts efter de allierades seger i nordafrikanska ökenkriget 1942.

ERIIIB var försedd med en avståndsmätare (A-indikator) och ett PPI för riktningsmätning.

Antennsystemet var sammansatt av två par, ett undre och ett övre, horisontellt placerade YAGI-antenner.

I samband med leveransen av de fem första stationerna i juli 1944 påbörjades en intensiv uppbyggnadsverksamhet. Behovet av radar var stort, inte minst som kompliment till den optiska luftbevakningen. Fyra stationer ingick i den planerade bevakningskedjan i Stockholms yttre skärgård. Samtliga fyra var upprättade och driftklara i aug 1944. Den femte placerades i trakten av Kiruna för att användas för luftbevakning. Under en flygvapenövning hösten 1944 användes radar för första gången, värdefulla erfarenheter erhölls.

I jan 1945 återupptogs leveranserna av ERIIIB från England. Stationerna levererades per flyg till  Bromma. Totalt köptes 30 stycken radarstationer, de sista fem levererades per båt den 1 sept 1945.

ERIIIB avvecklades 1956.

Tekniska data
Sändningsfrekvens             212 Mhz
Våglängd                            1,4 meter
Pulseffekt                            85 KW
Pulstid                                 2 mickrosekunder
Pulsfrekvens                       400 Hz
Antenntyp                           2 par YAGI antenner
Antennrotation                    Manuellt alt 3v/min
Lobbredd                             20 grader
Räckvidd                             ca 160 km
Vikt                                      1500 kg


För mer information läs, Ekoradiostation ERIIIB (0,6 MB) Författare: Rune Erlandsson.

Dokument som innehåller information om ERIIIb

C2 History (8 MB pdf) Författare: Combitech AB.
C2 History (28 MB powerpoint-fil)

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet
(F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB)
(F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Stril 50 utdrag (1,1 MB) Författare: John Hübbert. (F03/07)

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg (F16/09)


Artiklar ur FlygvapenNytt

Svensk stridsledninga filosofi, verksamhet idag och framtid
(nr 2/79)


Artiklar ur TIFF

PS-41/T - vad var dé? del 1 (nr 3/96)

Radarn 101 år (nr 4/2005)

Radarns barndom i Sverige del 1 (nr 2/14)

Radarns barndom i Sverige del 2 (nr 3/14)


Länkar

Er III b (AEF)

De första radarstationerna på Gotland (Gotlands militärhistoria och Gotlands trupper)


Artiklar från FHT-medarbetaren Rolf Larsén

Historik, R11 StörenRolf Larsén

 

 

 

 

 

 


Insändare i DN

När vi försvarade Gotland (DN 2016-09-21)


Bilder

 Ekoradiostation TmerIIIB (ERIIIB)Ekoradiostation TmerIIIB interiör

Ekoradiostation ER IIIB

ERIIIBERIIIB

Ekoradiostation ER IIIB

ERIIIB


Film

ER IIIB