FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PJ-21 (1950-1986)


 

PJ-21

Allmänt
PJ-21/R var en transportabel engelsk radarstation som var tillverkad av Marconi. Stationen användes för luftbevakning och jaktstridsledning inom flygvapnet och var den första svenska radarn som hade magnetronsändare. Våglängden var 10 cm (S-band).

För att kunna utföra stridsledning krävdes två separata radarutrustningar, en spaningsdel PS-14 som gav avstånd och bäring till målet och en höjdmätardel PH-13 för presentation av målets höjd.

Lägesinformationen från radarstationerna sändes via kabel till en indikator-vagn och presenterades på två indikatorer (PPI och HPI). För att kunna skilja på egna och fientliga flygplan utrustades vissa stationer med igenkännings-utrustning (IK). Spaningsdelen med IK-utrustning som arbetade på G-bandet och höjdmätaren med IK-utrustning på A-bandet. IK utrustningarna skrotades i samband med anskaffandet av den nya IK-radarn PN-79 i början av 1960-talet.

I radarstation PJ-21/R ingick 7 fordonsbundna enheter.

  • Spaningsradar PS-14/R (se spaning PS-14)
  • Höjdradar PH-13/R (se höjd PH-13)
  • Indikatorvagn DU 5
  • 3 st kraftaggregat
  • Stationsvagn för reservdelar och verktyg, inkl. radartroppens radioanläggningar (Fmr-V och Rk-01)

PJ-21/R förekom även som fast installerad (PJ-21/F)

Teknisk Data
Gäller för både PS-14/R/F och PH-13/R/F

Sändarfrekvens                             3000MHz(S-band)
Sändartyp                                      Magnetron (CV-76)luftkyld
Pulseffekt                                      Ca 500 Kw
Pulstid                                           0,6 alt 1,9 microsekunder
Pulrepetionsfrekvens(PRF)           500 Hz
Räckvidd                                       Ca 200 Km

För mer information läs Markradarstation PJ-21 (1,7 MB) Författare: Rune Erlandsson och Bo Rubens. (F12/04)

och på sidan A.M.E.S typ 13, 14 och 21


Dokument som innehåller mer information om PJ-21.

Avgörande faktorer för markteleunderhållssystemets effektivitet (0,5 MB)
(F04/10) Författare: Örjan Eriksson.

C2 History (8 MB pdf) Författare: Combitech AB.
C2 History (28 MB powerpoint-fil)

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet
(F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB)
(F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

PS-41 Historik (6,7 MB) Författare: K-G Andersson. (F01/05)

Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ) (1,4 MB) Författare: Karl Gardh. (F01/08 utg 2

Stril 50 utdrag (1,1 MB) Författare: John Hübbert. (F03/07)

Detta dokument är ett utdrag ur det Stril 50 dokument som John Hübbert skrev för FHT:s räkning 2007. Detta dokument är publicerat i Flygvapenmuseums årsbok, Ikaros 2008.

Det finns nu en utökad version 2 av dokumentet.

De fullständiga Stril 50 dokumenten finns att läsa på Försvarshögskolan, Krigsarkivet, Flygvapenmuseum, F21 förbandsmuseum, Teleseum vid Ledningsregementet i Enköping och hos en del av Flygvapnets kamratföreningar.

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)

Tidiga igenkänningssystem för flygplan (1,3 MB) Författare: K-G Andersson. (F04/08)


Artiklar ur Flygvapennytt

Svensk stridsledninga filosofi, verksamhet idag och framtid
(nr 2/79)


Artiklar ur TIFF

PS-41/T - vad var dé? del 1 (nr 3/96)

PS-41/T - vad var dé? del 2 (nr 4/96)

Radarn 101 år (nr 4/2005)


Artikel från FVM

Radarsystem PJ-21 (Anders Sandström FVM)


Artiklar från FHT-medarbetaren Rolf Larsén

Historik, R11 StörenRolf Larsén

--------------------------------------------------------------------------------

Mer info erhållen via Rolf Larsén

Info om Markradarstation PJ-21-R från Rolf m fl.

Indikatorvagn 971, PJ 21, GMC 2,5t

Kraftaggregatfordon, PJ 21, Dodge 1,5t

Sändarvagn 961, med PH 13

Sändarvagn 962 MT, GMC 2,5 ton, med PS 14

 


Artikel från Bredåkrabladet

Flygvapnets jaktradarstation PJ-21

(Källa: Bredåkrabladet, F 17 Kamratförening och Bernt Törnell, författaren till ”Kalla krigets luftförsvar” m.fl böcker.)

Bilder från R-122 Baggen

R-122Skiss R-122

R-122 Baggen och Skiss R-122 Baggen


Film

Fallskärmsfällning av vridbord

Filmen är 2,44 minuter lång och visar hur man under en försvarsmaktsövning
1963 (FVÖ 63) Fällning av vridbord fäller ett 1,2 ton tungt vridbord med fallskärm.

Den fingerade uppgiften var att så snabbt som möjligt ersätta ett felaktigt fordonsmonterat vridbord på en PJ-21/R station.

Ett vridbord transporterades från Central verkstad (CVA Arboga) med ett transportflygplan TP-55 som med fallskärm fällde vridbordet till en i förväg bestämd plats.

Filmen visar förberedelserna för att ta emot vridbordet och hur fällningen utfördes.

Radarstation PJ-21/R var en transportabel jaktstridsledningsstation som användes för luftbevakning och flygsäkerhet inom flygvapnet.

Den första juni 1948 undertecknades ett kontraktet mellan flygförvaltningen och den engelska firman MARCONI WIRELESS TELEGRAPH
om inköp av 40 st radarspaningsstationer AMES-14 för en total
kostnad av 13.710.000:- Kr. Radarstationerna användes dels som rörliga
PJ-21/R och dels som fast installerade PJ-21/F.

Filmen är producerad av Sturebild/Reinhold Carlsson på uppdrag av KFF/FMV.

Digitaliserad genom FHT försorg 2021 och registrerad och bevarad hos FVM. Fritt för intresserade att
kopiera.


Länkar

Civila och militära radarstationer i Blekinge (Göran Mossbergs hemsida)

De första radarstationerna på Gotland (Gotlands militärhistoria och Gotlands trupper)

PJ-21 (AEF)

PJ-21, 1948-86 (Arboga robotmuseum)

PJ-21 (Wikipedia)

PJ-21/R (TELESEUM)

Jaktradarstation PJ-21 (bergrum.se)

Strilradarhistorik vid F1 i Västerås del 1 (Rolf Larsén)
Artikeln är hämtad från "Hässlöbladet" en Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Fra ASTA til SKYLIGHT og GOTHAM
En beretning om Flyvevåbnets kontrol- og varslingstjeneste 1951-2007.


Bilder

RadartroppIndikatorvagn

Radartropp och indikatorvagn.

PJ-21 radarFordon

PJ-21 radar och fordon.

Radarstn upprättadRadar transport

Radarstation upprättad och radar klar för transport.

IndikatorvagnOperatörsplatser

Indikatorvagn och operatörsplatser.

Exempel på uppställning av AMES-21Exempel på uppställning av AMES-14

Exempel på uppställning av AMES-21 och av AMES-14

Uppställning TPS-1

Exempel på uppställning av TPS-1