FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PS-15/F (1967-1999)


 

PS-15_1

 

Allmänt
I slutet av 1954 tillsattes en utredning (LFRU) som bl.a visade på de stora fördelar som kunde erhållas om man kunde kombinera spanings och höjdmätarfunktionerna i samma radarstation med tredimensionell antenn-avsökning.

Anskaffningen av PS-15 hade sitt ursprung i försöken att att med olika metoder få en radar tillräckligt högt placerad för att lösa problemet med låghöjdstäckning. Detta resulterade till slut i att man valde en radarplacering på hög mast som det säkraste och minst kostsamma alternativet.

Radarstationen som anskaffades fick beteckningen PS-15/F.

Radaranläggning PS-15 var en obemannad C-bandsradar som ingick i Stril 60-systemet och användes för lågspaning av flygplan och marina ytfarkoster.
Radarinformationen överfördes till radargruppcentral (rrgc) bredbandigt över en länkförbindelse, från mitten av 80-talet smalbandigt över telefon-förbindelse alt talkanal på länk.

Stationens elektronikutrustning och antenn var tillverkad av Selenia i Italien, masten,vridbord, apparathus och antennhus var konstruerad och tillverkad av Oskarshamns varv.

På marken fanns ett reservelverk och en servicebarack som även innehöll en liten marin ledningscentral.

Totalt upprättades 15 st PS-15 anläggningar. Anläggningarna ansågs på sin tid mycket hemliga och omgavs därför med sträng sekretess.

Kort beskrivning
Radarstationen arbetade med två helt lika sändare, frekvensskillnaden var 140 Mhz.

Magnetronen som var luftskyld var försedd med permanentmagnet.

Varje sändare arbetade som en självständig enhet varför underhåll kunde utföras på en sändare medan den andra var driftsatt.

Tre olika mottagartyper användes, MTI-mottagare, Logaritmisk och Dicke-mottagare.

Informationen från mottagarna kombinerades beroende på den aktuella störsituationen till tre huvudvideosignaler:

Video 1
Video 2
Video 3 (Marinens video)

Mast PS-15/F var avsedd för installation av radarstationens elektronik-utrustning med tillhörande radiolänkutrustning mm. Den utgjordes av ett fast apparathus och ett roterande antennhus av plåt på balkkonstruktion i toppen av en stagad triangelmast av rör på fundament av betong.

Masten var ca 100 m hög och hade ca 4 m sida. Apparathuset hade en diameter på ca 9 m och en höjd av ca 5 m, varav ca 1,2 m bildar ett mellan plan för antennhusets vridanordning. Antennhuset hade en diameter på ca 11 m och en höjd av 5,5 m. För person- och materieltransporter fanns en bensindriven pinnstångshiss.

Tekniska data
Frekvensband:                             C-band
Frekvensområde:                         5450-5835 MHz
Magnetron:                                  SFD313 Avstämbar
Pulseffekt:                                  1 MW
Pulslängd:                                  2 mickrosek..
Pulsfrekvens staggad                 500 Hz(medelvärde)
Antennrotation:                         7 v/min

Läs om PS-15 i Spaningsradar PS-15 ( 4,2 MB) Författare: Karl Gardh (F06/04).

Dokument där det finns mer att läsa om PS-15.

Avgörande faktorer för markteleunderhållssystemets effektivitet (0,5 MB)
(F04/10) Författare: Örjan Eriksson.

C2 History (8 MB pdf) Författare: Combitech AB.
C2 History (28 MB powerpoint-fil)

Flygvapnets Strilsystem, strilcentraler (12 MB) Författare: Bengt Myhrberg. (F01/06)

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet (F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ) (1,4 MB) Författare: Karl Gardh. (F01/08 utg 2)

Spaningsradarstation PS-66T (4,6MB) Författare: K-G Andersson. (F06/07)

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)

Svenska Flygvapnets Styrdatasystem (9 MB) Författare: Arne Larsson. (F22/04)

Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10)2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.

Utvecklingen av Flygvapnets telefoni- och transmissionssystem ( 6 MB) (F03/05) Författare: Bertil Nilsson.


Artiklar ur Flygvapennytt

Svensk stridsledninga filosofi, verksamhet idag och framtid (nr 2/79)

Äntligen ersätts låghöjdsradarn PS-15 (nr 2/99)


Artiklar ur TIFF

Jag svävar .... (nr 2/78)

Kan man verkligen ringa till PS-15 för att få reda på hälsotillståndet (nr 1/88)

Ett projekt på hög nivå (nr 2/09)


Artikel ur Norrtelje Tidning

Spaningsradar blev modernt bostadshus

PS-15 som bostadshus

"Återanvändning Hus"

("Bild Norrtelje tidning")


Se även filmen om PS-15:4!

Återanvändning av PS-15:4 i Kvarnsand (YouTube)


Artikel ur Ölandsbladet

Nedmontering PS-15


Nedtagning av PS-15

En sida som handlar om nedtagning av PS-15


Länkar

Civila och militära radarstationer i Blekinge (Göran Mossbergs hemsida)

PS-15 (AEF)

PS-15 (Arboga robotmuseum)

PS-15 (Wikipedia)

Radarstationerna 133 "Skatan" och 134 "Staren" (Gotlands militärhistoria och Gotlands trupper)

Spaningsradar PS-15 (Bergrum)


Bilder

PS-15_2PS-15_3PS-15 inomhus

PS-15 ovanpåPS-15 antennPS-15 utsikt nedåt

PS-15 LänkPS-15 nedtagenPS-15, skrot

PS-15 ovan

"Återanvändning för PS-640"