FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PS-810/F (1972-)


PS-810

(Bild AEF)                  

Allmänt
Fylradar PS-810 används för kontroll och övervakning av civil och militär flygtrafik inom terminal- och kontrollzoner, samt för övervakning av flygtrafiken i berörda luftfartsleder. Radarn som är tillverkad av den italienska firman SELENIA är tillsammans med resevkraft och länköverföringsutrustning installerad i ett betongtorn i sex (fem) plan. Med hjälp av en klätterhiss kan alla plan nås.

Tornhöjden kan variera mellan olika anläggningar från 18 till 23 m.

Radarantennen och vridbordet är skyddade av en radom (plastkupol) i fackverkskonstruktion. Förutom att radomen ger förbättrad materiel och arbetsmiljö eliminerar den också för vindpåkänningar, på antennen. Radomen är resistent mot vindpåkänningar på upp till 90 m/sek.

Totalt uppfördes åtta PS-810 anläggningar mellan 1972 och 1975.

Kort beskrivning
Radarsändaren är en vanlig pulsradarsändare på L-bandet och kan arbeta på 10 fasta frekvenser inom området 1250-1350 MHz. Magnetronen är frekvensstyrd genom ett automatiskt reglersystem (AFR).

Radarmottagaren inkluderar ett antal system för att optimera nyttosignalen i förhållande till icke önskvärda signaler såsom digital MTI (DMTI), video-integrator, videokorrelator samt programmerbar klotterkarta.

Radarn som är obemannad fjärrmanövreras från terminalkontroller (TTC) på bredbandslänk. På samma länk överförs även två alt tre kanaler med radarbild till TCC samt vissa funktions och övervakningslarmar.

Under 1979 utökades fjärrmanöver- och bildöverföring till flera abonnenter genom smalbandig överföring med hjälp av SBÖ utrustning DT-109.

Tekniska data

 

Frekvensområde:

L-band (1260-1350 Mhz)

Sändartyp:

Magnetron (avstämbar)

Pulseffekt:

1,8 MW

Pulstid:

1,7/2,0 microsekunder

Pulsfrekvens:

793Hz/680Hz

Hor lobvinkel:

1,3 grader

Brusfaktor:

<4,8 dB

Rotationshastighet:

12/6 v per min

Polarisation:

Cirkulär/linjär horisontal

Signalbehandling:

Digital MTI till max 124 km programmerbar

 

i 64 sektorer och 32 avståndsinkrement

Radom

 

Diameter:

16,5 m

Totalhöjd:

12 m

Vikt:

18 ton

Antal paneler:

295 st

För mer information läs FYL-radar PS-810 (7 MB) Författare: Rune Erlandsson. (F25/04)

Dokument som innehåller mer information om PS-810.

C2 History (8 MB pdf) Författare: Combitech AB.
C2 History (28 MB powerpoint-fil)

Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter. (F20/04)

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet (F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ) (1,4 MB) Författare: Karl Gardh. (F01/08 utg 2)

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)

Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.


Artiklar ur TIFF

Ytbehandling av radom för Fylradaranläggning 810 (nr 2/81)


Länkar

Civila och militära radarstationer i Blekinge (Göran Mossbergs hemsida)

PS-810 (AEF)

Spaningsradar PS-810 (Försvarsmakten)

PS-810 (Arboga robotmuseum)