FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo
Telekommunikation

Flygvapnets markradio Flygtrafikledning Motmedel Radio före Stril 50 Radio Stril 50 LOPRA Basradio Räddningsradio Lufor Radio Väder Stril 60

Arbete pågår med Flygvapnets markradio.

Varje radiotyp är inte beskriven ännu, men sidorna kommer att uppdateras med informationen efter hand, före sommaren 2015.


Flygvapnet 25 år, Chefens flygradiomaning den 2/6 1951. (Chefen, Generallöjtnant Bengt G:son Nordenskiöld) Ur Ufl nr 3/51)J 28

 

 


Artiklar ur Underrättelser från flygledningen (Ufl)

Modern flyg- och markradiomateriel (nr 6/48)

Kunskap och fantasi i radiotrafiken (nr 8-10/48)

Vad vet du om radio och radiosignalering (nr 5/49)


Åter startsidan