FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Huvudstation M (HS/M)


flyg_bild_lopra_1_hs_m_natoversiktNätöversikt blockschema

Nätöversikt.

Antenn bredbandsdipolRadioförbindelser i Raprinätet skiss

Antenn bredbandsdipol. Radioförbindelser i Raprinätet skiss.

Rapri understation skissLopra nätbild principskiss

Rapri understation skiss. Lopra nätbild principskiss.

Stativ magnetband minnen LVA 2Magnetbandminne

Stativ magnetband minnen LVA 2. Magnetbandminne.

TM 12, Mrx 16, VT2F, länkrumMomentanagregat reservkraftrum

TM 12, Mrx 16, VT2F, länkrum. Momentanagregat reservkraftrum.

Radiostativ radiorum

Radiostativ radiorum.