FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

Telekommunikation


Val av digital radiolänk Val av RL-83 Val av RL 47 Val av RL 45 Val av RL 44 Val av RL-101 Val av RL-25 Val av RL-46 Val av RL-74 Val av RL-84/73 Val av RL-48 Val av RL-91C Val av RL 91 A/B Val av RL-84/73 RL 371


Bakgrund

I början av 70-talet hade dels kapacitetsbehovet i FFRL ökat, dels de äldsta utrustningarna uppnått sin bortre livstidsgräns. Utvecklingen av elektronik-komponenter lämpliga för digital funktionsrealisering i kombination med kostnadseffektiva tillverkningsmetoder för dessa komponenter, ledde till att tankarna på digital transmissionsteknik låg nära tillhands när det blev dags för materielomsättning av bl a RL-41.

Efter några studier där bl a olika digitala modulationsprinciper (PCM och delta­modulering), kostnadsbild på lång sikt, störhållfasthet skulle ske med etc belysts, fastställdes att materielomsättningen i FFRL skulle ske med PCM-teknik.

Efter ett försök med "paketköp" enligt huvudleverantörsprincipen, återgick FMV till tidigare tillämpade anskaffningsrutiner för nätutbyggnad.

Digitaliseringen av FTN skedde därefter i relativ snabb takt. Metoder för stråkdimensionering av digitala stråk, med hänsyn till våra svenska radiometerologiska förhållanden och den frekvensselektiva fädningen, utarbetades.

Fenomenet med frekvensselektiv fädning och dess konsekvenser för denna typ av överföring (34 Mbit/s) började successivt att beskrivas i litteraturen vid denna tidpunkt.


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.


Film

FTN försvarets TelenätRAL-grupp

Försvarets Telenät (F10/09) och RAL-gruppen (F10/09).