FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo
Digital Radiolänk
Radiolänkutrustning RL-47


Harris/Farinon 1985 – ca 2005

Allmänt
RL-47 utvecklades av Harris/Farinon. Denna RL utvecklades för transportabla applikationer med bl a krav på att enkelt kunna ställas in på olika frekvenser.

Den variant som inledningsvis användes inom PS-870 hade en kapacitet på 704 kbit/s motsvarande 10 talkanaler. Denna kapacitet var en variant på basbandsbredd som vid tiden för val av radiolänk till PS-870 diskuterades inom CCITT, detta blev dock aldrig någon internationell standard, RL-47 var en av de första länkarna där FMV ställde i förhållande till kommersiella användare speciella krav på EMC (Electro Magnetic Compatibility) bl a för att kunna medge samgruppering med annan elektronisk baserad material i små utrymmen.

Radiolänkutrustning RL-47 är en digital utrustning, som används som terminal eller relästation. Utrustningen finns i två versioner dels för inomhus installation, bild 1, dels för utomhus installation, bild 2. Den förekommer både i fast och transportabelt bruk där den ingick i både milosambandsbataljonerna och FV Ral-kompanier.

RL-47 är avsedd att överföra ett pulskodmodulerat basband (PCM) med datahastigheten 2048 kbit/s (30 kanaler) eller 704 kbit/s (10 kanaler). Ändring av datahastigheten sker genom utbyte av två och omstrappning av fem kretskort. Förutom den pulskodmodulerade signalen överförs ett serviceband innehållande frekvensskiftkanaler (FSK) och en tjänstekanal (TJK).

På relästationer kan två terminaler sammankopplas så att endast en tjänstekanalenhet erfordras, denna används för båda radiolänkhoppens tjänstekanaler. Övervakningsutrustningarna ansluts härvid i endast en av terminalerna.

Frekvensinställning på sändare och mottagare kan utföras i fält utan behov av extra instrument.

I RL-47 ingår följande enheter:

  • Modem
  • HF-hylla som består av sändare, mottagare och slingbildningsenhet
  • Anslutningsenhet (vid utomhus installation)

Tekniska data

Allmänt

Frekvensområde

2300-2385 MHz och 2399,5-2484,5 MHz

Kapacitet

704 kbit/s (10 kanaler) eller 2048 kbit/s (30 kanaler)

Frekvensplanering

Enligt CCIR Rep 608-1

 

704 kbit/s

2048 kbit/s

   HF kanalseparation

700 kHz

2,1 MHz

   Minsta frekvensavstånd mellan sändare och mottagare på olika antenner

1,4 MHz

4,2 MHz

  Duplexavstånd

99,7 MHz

99,7 MHz

  Systemvärde

 

 

     Bitfelstäthet = 10-6

119 dB

116,7 dB

     Bitfelstäthet = 10-9

116 dB

113,7 dB

     Pilotfrekvens

295 kHz

800 kHz

Serviceband

300 Hz - 10 kHz

   Tjänstekanal (tal)

300 Hz - 2,8 kHz

   Övervakning (FSK)

4-10 kHz

Matningsspänning

-48 V ±10%

Effektförbrukning

   Hela utrustningen

< 100 W

   Modemhylla

< 30 W

   HF-hylla

< 70 W

Temperaturområde med garanterade specifikationsvärden

   Modem

+5 till +45°C

   HF-hylla med anslutningsenhet

25 till +55°C

Temperaturområde vid drift

   Modem

-20 till +50°C

   HF-hylla med anslutningsenhet

-40 till +55°C

Max luftfuktighet

90% vid +40°C

Kontaktdon i HF-hylla

   Antenn

Typ-N, hylskontaktdon 50 Ω

   MF-kablage

BNC, hylskontaktdon 75 Ω

Kontaktdon ianslutningsenhet

   Antenn

7/16, hylskontaktdon

   MF-kablage

Typ-N, hylskontaktdon 75 Ω

Dimensioner

Höjd

Djup

Bredd

   Modemhylla

133 mm

381 mm

465 mm 1)

   HF-hylla

258 mm

381 mm

465 mm 1)

   Anslutningsenhet

258 mm

340 mm

152 mm

   HF-hylla och anslutningsenhet

258 mm

381 mm

617 mm 1)

 

l) Mellan horisontala fästskruvar

Vikt

Modemhylla

12,5 kg

HF-hylla

26 kg

Anslutningsenhet

4,5 kg


Bilder

Radiolänkutrustning RL-47Hf_hylla

Bild 1. Radiolänkutrustning RL-47, för inomhus installation. Bild 2. HF-hylla med monterad anslutningsenhet, för utomhus installation

ModemhyllaModemhylla och Hf-hylla

Bild 3. Modemhylla. Bild 4. Modemhylla och HF-hylla.

Hf-hylla med framstycke borttagitBlockschema RL-47

Bild 5. HF-hylla med framstycket borttaget. Bild 6. Blockschema RL 47 i RaL-kompani inom FV

Installationsalternativ

Bild 7. Installationsalternativ


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.