FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo


Digital Radiolänk
Radiolänkutrustning RL-83


Farinon 1976 – ca 2004

Allmänt
RL-83 anskaffades i samband med digitaliseringen av FTN som ersättare för trotjänaren RL-82.

Radiolänkutrustning RL-83, M3959-083000, är en heterodyn digital radiolänk med reservdrift, som används som terminal- eller relästation. På relästationer används två terminalstativ.

RL-83 är avsedd för överföring av ett digitalt bitflöde (PCM, Pulse Code Modulation) med bithastigheten 34,368 Mbit/s. Detta motsvarar en över-föringskapacitet av maximalt 480 talkanaler.

Förutom den digitala bitströmmen kan frekvensskiftsignaler (FSK) och en tjänstekanal (TJK) överföras.

Reservdriften är utförd som två stelt uppkopplade HF-kanaler med polarisa-tionsdiversitet som för vissa hopp är kombinerat med frekvensdiversitet.

Utrustningen arbetar inom frekvensområdet 7125 - 7425 MHz. Vid leverans är RL-83 intrimmad till anläggningsbunden frekvens. Någon speciell frekvens-trimning behöver ej göras i samband med driftsättning.

Tekniska data

Frekvensområde

7125-7425 MHz

Minsta frekvensavstånd mellan:

 

  • mottagare med samma polarisation på samma antenn

56 MHz

  • mottagare med olika polarisation på samma antenn

0 MHz med korspolarisationsdämpning >22 dB

  • sändare och mottagare på samma antenn

84 MHz

Basband

34,368 Mbit/s motsvarar 480 talkanaler med PCM

FSK-band

6-12 kHz

TJK

0,3-3,4 kHz

Normaliserat signal/brusförhållande (S/B) för en bitfetstäthet 10-4

 

  • endast modem

13 dB

  • modem och radio (TJK och FSK-band belastade)

15 dB (motsvarar BER 10-4 vid HF-innivå -75 dBm)

  • försämring av tröskelvärdet orsakat av en störande signal 20 dB under önskad signal (samma signalfrekvens)

<1 dB

Grupplöptid, sändare - mottagare

15 ns för ±8 MHz

Linjäritet, sändare - mottagare

1 dB för ±8 MHz

Gränssnitt sänd/mott - modem

 

  • MF-frekvens

70 MHz

  • Impedans

75 Ω obal

  • MF innivå/uttnivå (modem)

+2 dBm/+4 dBm

  • MF innivå/ utnivå (radio)

-4 dBm/ +10 dBm (-4 dBm)

  • Maximalt tillåten kabeldämpning mellan modem och multiplexutrustning

3 dB

Miljö

 

  • Temperaturområde

0° till +50°C

  • Lagringstemperatur

-40°C till +60°C

  • Relativ luftfuktighet

90% upp till +40°C

Matningsspänning

-48 V Is ±10%

Effektförbrukning

 

  • Totalt

<380 W

Erforderligt SVF för antenn

<1,10 (26 dB)

Stativ

 

  • typ

19"

  • höjd

2184 mm

  • bredd

513 mm

  • vikt

245 kg

Omkoppling

 

  • Reservdrift typ

Polarisationsdiversitet (samma eller olika frekvens i de båda polarisationsplanen)

  • Omkopplingsvillkor

Bitfelstäthet > 10-4

  • Omkopplingstid

10 ns

  • Total omkopplingstid för basbandsfel

<50 µs

  • Maximal omkopplingstid för bitfelstäthet 10-4

<5 ms

Konstruktion
Sändaren och mottagaren (inkl antennfilter och antennkombinator) är uppbyggda vertikalt i ett 19" stativ. En sändare och en mottagare tar tillsammans upp halva stativbredden. Två sändar- och mottagarkombinationer är monterade bredvid varandra i samma stativ. Ett dubblerat modem med omkopplingslogik, tjänstekanalenhet, mätfält och radions kraftenheter är monterade i nederdelen av stativet.

De båda sändar - mottagarparen har skilda kraftenheter. Inkopplingsenheten är monterad i stativets överdel.

Alla manöverdon, anslutnings- och testpunkter samt lysdioder och instrument för indikeringar är placerade på stativets framsida. Dessutom är alla enheter åtkomliga från stativets framsida.

RL-83RL-83, sändare och mottagare

RL-83. Sändare och mottagare

RL-83 Tjänstekanalhylla

Tjänstekanalhylla


Dokument

Se under Telekommunikation FFRL/FTN eller under Dokument.