FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PS-65/F (1965-93)


 

PS-65


Allmänt
Radarstation PS-65/F var en L-bandsradar som ingick i Stril 50- och 60- systemen och användes till spaning och stridsledning.

Stationen var en av flygvapnets första högeffektradar med hög pulseffekt och med en räckvidd respektive höjdtäckning på 330 km och 25000 m.

PS-65 var även ett komplement till PS-08-kedjan i Sydsverige där den gav strilsystemet ökad uthållighet medan den i övriga Sverige blev huvudstril-radar.

Stationens elektronikutrustning var tillverkad i Frankrike av Compagnie Generale de Telegraphiesans Fil (CSF). Antennen som var av typ cosekant-kvadrat med beteckningen MLG7, var tillverkad av Selenia, Italien. Vridbord med roterande mast var tillverkad av Oskarshamns varv. Indikator-utrustningen inköptes från SRT i Sverige.

Projektering och utprovning av materielen skedde helt i flygvapnets (radarbyrån) regi. Installation och driftsättning utfördes av Svenska Radiobolaget (SRA)

PS-65/F var flygvapnets första markradar som var försedd med utrustning för fastekodämning (FEU), i vanligt tal benämnd MTI. Stationen var även försedd med störskyddsutrustning (SSU), bestående av ett antal mottagare och filter som kunde kopplas in i händelse av avsiktlig eller atmosfärisk störning.

Radarns elektronikutrustning och vridbord var fortifikatoriskt skyddad i betongbunker.

Antennen bars upp av en roterande mastanläggning vars masthöjd varierade mellan 12,5-24,5 m beroende på uppställningsplats och omgivande terräng.

Totalt anskaffades nio radarutrustningar av vilka de sex första upprättades under den första delen av 60-talet och de tre sista i mitten på 70-talet.

PS-65/F lämnade måldata i form av bäring och avstånd. Höjddata hämtades från en separat radarhöjdmätare PH-13 alt PH-40.

PS-65 var en station som under det inledande driftskedet inte uppfyllde några större krav på driftsäkerhet men som efter ett antal modifieringar och ombyggnad blev en station med utomordentligt god, näst intill otrolig driftsäkerhet.

Tekniska data

Pulseffekt:                  Ca 2,3 MW

Frekvensband:           L-band (1,3 Ghz)

Frekvensområde:      1270-1370 Mhz

Magnetrontyp:          EEW M554-5-6,M554R(fast frekv)Eng;MCV 1352-1353Thomson/CSF

                                 (avstämbar frekv) Fransk TH 3095

Magnertonkylning:   Vätskekylning

Pulstid:                      4 mickrosek

PRF:                          250Hz

AFR:                         Triod med servostyrda kaviteter

MF:                           30 Mhz

Mottagartyper:          -Parametrisk förstärkare

                                  -Förföstärkare

                                  -Linjär MF-föstärkare

                                  -Log MF-förstärkare

                                  -Log videoenhet

 

För mer information, läs Spaningsradar PS-65/F (4 MB) Författare: Rune Erlandsson. (F03/04)

Dokument som innehåller mer information om PS-65.

Avgörande faktorer för markteleunderhållssystemets effektivitet (0,5 MB)
(F04/10) Författare: Örjan Eriksson.

C2 History (8 MB pdf) Författare: Combitech AB.
C2 History (28 MB powerpoint-fil)

Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter. (F20/04)

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet (F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.

Markradarstation PJ-21 (1,7 MB) Författare: Rune Erlandsson. (F12/04)

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ) (1,4 MB) Författare: Karl Gardh. (F01/08 utg 2)

Spaningsradar PS-15 ( 4,2 MB) Författare: Karl Gardh. (F06/04)

Spaningsradarstation PS-66T (4,6MB) Författare: K-G Andersson. (F06/07)

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)

Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.

Utvecklingen av Flygvapnets telefoni- och transmissionssystem ( 6 MB) (F03/05) Författare: Bertil Nilsson.


Bilder och film från nedläggningen av PS-65 R100 Uven 1992.

Nedläggning av PS-65 Uven_1

(Foto Jan Andersson)

Från vänster: General Björeman, CF10 Överste Sjöberg, Kapten Stålhammar och Överstelöjtnant Sigge Forsberg.

Nedläggning av PS-65 Uven_2

(Foto Jan Andersson)

Från vänster Övl Blomqvist, Mj Axelsson Milo S, Ulf Pettersson, två okända. Gunnar Johnsson till höger om busken. 2 okända. Folke Jonsson längst till höger.

(Bilderna är hämtade från gruppen "STRIL, Stridsledning och Luftbevakning" på Facebook.)

Film från nedläggningen


Artiklar ur Flygvapennytt

Svensk stridsledninga filosofi, verksamhet idag och framtid (nr 2/79)


Film

Ekot som försvann

Nedläggningen av PS-65 R100 Uven 1992


Länkar

Civila och militära radarstationer i Blekinge (Göran Mossbergs hemsida)

PS-65/F (AEF)

PS-65, 1962-93 (Arboga robotmuseum)

Spaningsradar PS-65 (Bergrum.se)

PS-65 (Wikipedia)

Radarspaningsstationerna PS-16 "Ögat" och PS-65 "Katten" (Gotlands militärhistoria och Gotlands trupper)