FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

PS-66 (1970-2000)


 

Antennbild som visar antennstativets uppbyggnad

Allmänt
Ett modernare exempel på en storradar med fullständig 3D-inmätning utgör PS-66. I denna station hade alla de principer som LFRU utformade för en höghöjdsradar blivit realiserade. I denna radar kombineras hög effekt med ett månglobsystem som möjliggör automatisk höjdberäkning.
Genom avancerad signalbehandling fick man god elektronisk hållfasthet mot störningar.
Stationen tillverkades av Thomson-CFS i Frankrike och köptes sedermera av såväl franska flygvapnet som av NATO i olika versioner.

Radarstation PS-66 och delar av kringutrustningen placerades i en betong-bunker med elverk, radio och radiolänkutrustning, mm, utanför bunkern. Tillsammans utgjorde detta Strilradaranläggning 66.

Fem stationer anskaffades.

Kort beskrivning
Strilradaranläggning 66 lämnar information om mål på hög och medelhög höjd. Från anläggningen överförs information till ansluten Strilcentral, smalbandigt via SBÖ-spridare.

Sändaren som var en pulsradarsändare arbetade på S-bandet och hade som motsats till tidigare beskrivna stationer, ingen magnetron utan en klystron som sändarrör, med mycket hög pulsuteffekt.

Som tidigare nämnts användes ett månglobsystem vilket medförde att mottagaren bestod av 14 HF-förstärkare, MF-föstärkare, Logmottagare osv.

Tekniska data
Sändarrör:                           Klystron
Frekvensband:                    S (slumpstyrd inom 100 Mhz)
Pulseffekt:                           20 MW
Pulsfrekvens:                       250 Hz
Pulstid:                                4 mickrosekunder
Antennrotation                    6 v/min

Integration i stril

Integration i stril

(Klicka på bilden för en förstoring)

För mer information om PS-66, läs Spaningsradarstation PS-66T (4,6MB) Författare: K-G Andersson. (F06/07)

Beskrivning SSOP PS-66-T

Dokument som innehåller mer information om PS-66.

Avgörande faktorer för markteleunder-hållssystemets effektivitet (0,5 MB) (F04/10) Författare: Örjan Eriksson.

C2 History (8 MB pdf) Författare: Combitech AB.
C2 History (28 MB powerpoint-fil)

Flygvapnets Strilsystem, strilcentraler (12 MB) Författare: Bengt Myhrberg. (F01/06)

Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet (F11/04 ) (2 MB) Författare: Karl Gardh.

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ) (1,4 MB) Författare: Karl Gardh. (F01/08 utg 2)

STRIL-systemdokument, en sammanfattning (11 MB) Sammanställt dokument: Bengt Myhrberg. (F16/09)

Tidiga igenkänningssystem för flygplan (1,3 MB) Författare: K-G Andersson. (F04/08)

Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem (F02/10) (2 MB) Författare: Hans Broberg, Ingemar Engdahl.

Utvecklingen av Flygvapnets telefoni- och transmissionssystem ( 6 MB) (F03/05) Författare: Bertil Nilsson.


Artiklar ur Flygvapennytt

Svensk stridsledninga filosofi, verksamhet idag och framtid
(nr 2/79)


Artiklar ur TIFF

Från vår utlandskontrollant: PS-66-vägen fylld med svett och protokoll (nr 2/72)


Länkar

Civila och militära radarstationer i Blekinge (Göran Mossbergs hemsida)

PS-66 (AEF)

PS-66, 1972 - 2005 (Arboga robotmuseum)

PS-66 (Wikipedia)

Spaningsradar PS-66 (bergrum.se)

Spaningsradar PS-66 "Bonsen (Gotlands militärhistoria och Gotlands trupper)


Bilder

Hyddor radaranläggningLänkantenn

Hyddor radaranläggning och länkantenn.

Uppställd på provplats "Fanny" i Arboga

Uppställd på provplats "Fanny" i Arboga.