FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo


Luftoperativa radionätet


Radio Lopra FMR-14 EK11 Signalstationsvagn


Dokument

LUFTOPERATIVA RADIONÄTET - del av luftförsvarets operativa och taktiska ledning (7 MB) Författare: Hans-Ove Görtz, Göran Gustafsson, Björn Pettersson (F01/21)

LuftopDenna rapport är en fördjupad beskrivning över Luftoperativa radionätet med dess uppstart från 1950-talet och utveckling och drift och avslutar med en översiktlig beskrivning av systemets avveckling under 1980-talet och kvarvarande aktiviteter som bedrevs med materiel och anläggningar därefter från 1990 fram till 2005, men som fortfarande var i drift 2019.

Rapporten är framtagen under perioden 2017 - 2019 av Hans-Ove Görtz med stöd av Göran Gustafsson och Björn Pettersson.

I perioden fram till 1998 arbetade Birger Svensson med FHT projekt Luftoperativa radionätet – kortfattad taktisk och teknisk utveckling som avsågs tryckas under 2004. Ett utkast bearbetades av Hans Bruno men av olika skäl genomfördes inte detta och arbetet blev oavslutat. Med utgångspunkt från Birger Svenssons arbete kompletterar och förtydligar denna rapport det tidigare arbetet. Därutöver har fotodokumentation genomförts under 2003 - 2013.


PrincipskissSignalskiss

Principskiss                                           Signalskiss

(Klicka på bilden för en större bild 

Dokument som innehåller information om Luftoperativa radionätet.

Fjärrskrift (2,5 MB) Författare: Arne Svensson

Från ovanstående dokument är det inlagt länkar till förstoring av bilder och annan förklarande information som finns i "molnet". Länkar och bilder kommer inte upp i nytt fönster, utan man får gå tillbaka med "pil åt vänster" och då hamnar man på dokumentets förstasida. Ett tips är att ladda ned filen och läsa dokumentet från sin egen dator om man vill utnyttja länkarna.

Flygbassystemet Bas60 (1,3 MB) Författare:Jörgen Rystedt. (F04/05)

Flygvapnets Drift- och underhållssystem (30 MB) Rolf Hjerter. (F20/04)

Flygvapnets radiosystem, del 1, 1916-1945 (28 MB) Författare: Arne Larsson. (F13/09)

Flygvapnets signaltjänst (11,5 MB) Författare: Carl-Gustaf Simmons, (F02/05) Sammanställt av Rolf Hjerter.

Flygvapnets transportabla radiolänkar 1948-2000 (8 MB) (F05/06 ) Författare: Göran Kihlström.

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000 (12,4 MB) (F17/09) Författare: Örjan Eriksson.

Utvecklingen av Flygvapnets telefoni- och transmissionssystem ( 6 MB) (F03/05) Författare: Bertil Nilsson.


Bilder

Huvudstation M (HS/M)

Understation M (US/M)

Huvudstation S HS/S)

Understation S (US/S)

FMR 14

Övrigt


Artiklar ur TIFF

Materieluppföljningsmöte Luftopra (nr 1/75)


Film

Avveckling av LVA2 förmedling

Från Gnist till fjärrskrift

Filmerna ovan laddas till datorn (motsv)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skarp

Filmen visar hur en Skarpkula 1969 grävs ned och installeras för
reservsändare vid en av Skarp Loprasystemets understationer (US).

Det var en KV-sändare av typ AK-142 C som först
installerades och som 1974 ersattes med en Sändare CT-1000.

Skarp var ett apparatskydd med sfärisk form som grävdes ned i marken. Den var uppbyggd på en kärna av PVC-cellplast belagd med ett yttre och inre skikt av armerat AP-laminat.

Denna kula grävdes ned i marken där den förankrats för att förhindra att kulan trycktes upp av krafter
i marken.

Sprängprov utfördes med två nedgrävda kulor där en minbomb på 600 kg sprängdes 10 m från Skarp och en 250 kg minbomb
5 m från den andra Skarp-kulan.

Båda kulorna med innehåll visade sig vara helt oskadade. Skarpkulan visade sig utgöra ett bra materielskydd men av olika anledningar användes den enbart i ett fåtal fall.

Filmen är 4,5 minuter lång och med bra bildkvalité men saknar ljud.

Inspelningsår 1969.

Filmen är producerad av Sture Bild/Reinhold Carlsson på uppdrag av KFF/FMV.

Digitaliserad genom FHT försorg 2021 och registrerad och bevarad hos FVM. Fritt för
intresserade att kopiera.


Länkar

AEF hemsida tidslinje

Wikipedia

Bergrum.se

Signalspaning

www.abc.se (Bilder från US)

www.abc.se (US 14)