Välkommen till FHT Hemsida!

 

FHT


Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT) är en försvarsstödd organisation, som har som främsta uppgift, att biträda Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) och Statens Maritima Museer (SMM) med anknutna museer, med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av telemateriel, som utgått ur försvarsmakten.

Dessutom kan andra processer som genomförts inom totalförsvarstanken beskrivas. Med dokumentation avses insamling och beskrivning av intressanta system och föremål, där prioriteringen läggs på äldre materiel, för att även kunna intervjua personer, som deltagit i anskaffning, användning, underhåll och avveckling.

Det är väsentligt att kunna få med de som var med, när systemem togs fram. Vid dokumentationen skall även beskrivas eventuella civila anknytningar eller bonuseffekter.

De dokument som tas fram, trycks i ett begränsat antal, där bl.a. Krigsarkivet får ett exemplar, för att lägga in i den speciella avdelningen för FHT dokument.

FHT är i detta sammanhang intresserad av att få kontakt med personer som kan bidraga med information om olika system som försvarsmakten utnyttjat. Speciellt värdefullt är sådan information som inte kan återfinnas i officiella beskrivningar eller i handlingar som finns i arkiv. Det kan röra sig om personliga upplevelser eller andra händelser knutna till materielen. Inget är ointressant och varje pusselbit är välkommen oavsett hur den levereras.


Använd menyn längst upp för att komma vidare på hemsidan.

Använder du smartphone eller surfplatta, klicka på bilden ovanför "Smartphone/surfplatta".

Startsidan = med denna sida, nås från alla FHT sidor, genom att välja FHT-loggon i övre vänstra hörnet.


Försvarsmaktens bloggar


Senaste nytt


2019-11-12.

92 bilder från Torbjörn Armandsson tagna 2 dagar före nedläggningen av F 2 1974-06-30 finns nu utlagda under Flygvapnet/Flygbas/Flottilj/'F2.

F 2 Fana


2019-11-08.

Ett föredrag om "Hägernäs militära historia" är utlagt under Flygvapnet/Flygbas/Flottilj/'F2.

Hägernäs militära historia


2019-10-08.

Signalinstruktion för Flygvapnet (Sig I) 1946 och Signal F är inlagda under Flygvapnet/Dokument i högerspalten.

Signalinstruktion för FVSignal F


2019-09-09.

Reviderad Best FHT är inlagd på "Insidan"under FHT/Best FHT.


2019-08-22.

Slutrapport från projekt och utställning av Försvarsradio 100 år finns under FHT Dokument/Försvarsradio 100 år.

Försvarsradio 100 år


2019-05-14.

Två nya dokument är utlagda under Armén, dels under Armén/Taktisk ledning, Stabstjänst vid Brigad, 1993 och under Armén/Samband/Sambandstjänst, Sambandstjänst 1993 MHS TakA.

StabstjänstSambandstjänst


2019-04-11.

Dokumentet "Fördelningsstabsbataljon. Organisation 1963 - 1973 - 1983, översiktligt" är inlagt under Armén/Organisation/Fördelning.

Fördelningsstabsbataljon


2019-04-03.

Två nya dokument finns utlagda under Marinen/Dokument, Samband Flottan, Diabildserie från 1983 och Ubåtssamband-Submarine Communication-U-Boot Funk-Communication Sous-marine.

Samband FlottanWalde


2019-04-01.

Följande dokument är inlagda under Armén/Organisation:
"Under Fo"
Översikt av organisatorisk och geografisk indelning av Försvarsområden,

"Under Milo
Översikt över Militärområdens geografiska utbredning åren 1833 – 2000 Några till Militärbefälhavaren Samverkande Civila Myndigheter runt 1978,

"Under övrigt
Sveriges Regementen över tiden.


2019-03-29.

Ett uppdaterat och utökat dokument om Flygvapnets organisation, är utlagt under Flygvapnet/Organisation och knappen "Organisationens utveckling". Det heter "Flygvapnets fredsorganisation. Staber, flygförband, skolförband och skolor fram till år 2000".


2019-03-28.

Två filmer är inlagda från Regementets dag och Försvarsradio 100 år tillsammans med pdf-filer som presenterar de planscher som fanns upphängda i tältet där Försvarsradio 100 år var utställt. Detta finns under FHT/Dokument och Försvarsradio 100 år, långt ner på sidan.

Film Försvarsradio 100 årLedningsregementets dag


2019-03-20

Ny knapp "Dokument" i FHT rullgardinsmeny.


2019-03-20.

Nytt dokument inlagt under Flygvapnet/Dokument, Attackeskaderns ledningssystem 1942 - 1995.

Attackeskaderns ledningssystem


2019-02-23.

En ny ruta, "Radio" är införd under FMGem, "Samband" på struktursidan. Den leder till 5 nya formulär.

Radio


2019-02-11.

Under FM Gem håller en struktursida och en sida om Signalskydd på att tas fram.

FM Gem strukturSignalskydd


2019-01-10.

Film från 1983 om Upprättandegrupper är utlagd under Flygvapnet/Film.

Upprättandegrupper


2018-12-21.

En liten julklapp ..!!
Ett nytt dokument utlagt, "Det Norska Kontroll- och Varslingssystemets historia". Det finns under Flygvapnet/Dokument.

Det Norska Kontrill- och Varslingssystemets historia


2018-12-04.

Komplettering med ett dokument som togs fram inför "Försvarsradio 100 år", "Utvecklingen av radiotekniken". Det finns under FMGem/Dokument.

Utvecklingen av radiotekniken


2018-11-30

Nedanstående dokument som togs fram till "Försvarsradio 100 år" som visades under Ledningsregementets dag i Enköping 2018-10-06 finns nu utlagda på respektive sidor enligt nedan:

"Svenska försvaret och radioindustrin" finns under FMGem/Dokument.

"Radioutvecklingen inom den svenska armén" finns under Armén/Dokument.

"Radioutvecklingen inom den svenska marinen" och "Ubåtsradio, Ernst Alexanderson och världsarvet SAQ i Grimeton" finns under Marinen/Dokument.

 "Första radiosambandet Flyg_Mark" och "Radioutvecklingen för det militära flygsambandet" finns under Flygvapnet/Dokument.


2018-10-08.

Vid Regementets dag i Enköping 2018-10-06 fanns en utställning om "Försvarsradio 100 år" som anordnats av FHT. Dokument som delades ut under utställningen finns att läsa på sidan "Om Oss".

Försvarsradio 100 år


2018-10-04.

Nytt dokument "Harry Perssons diabilder" är utlagt under Marinen/Dokument.

Harry Perssons diabilder


2018-09-17.

Nytt dokument "Ubåtssonarer. Utveckling från 1930 till 2014" är utlagt under Marinen/Dokument.

Ubåtssonarer


2018-08-09.

FV-Nytts jubileumsnummer av FV 90 år är utlagd under flygvapnet/dokument/fv_nytt.

(Tack till F 18 Kamratförening för lån av tidningen!!)

FV-nytt FV 90 årFV-nytt FV 90 år dubbelsidig


2018-04-14.

Ett nytt dokument, Luft- och Markobservationssystemet LOMOS 1994 - 2004 är inlagt under Flygvapnet/Dokument.

LOMOS


2018-03-05.

Nytt dokument "Kustartilleriets stridsledningssystem STRIKA 85" är utlagt under Marinen/Dokument.

STRIKA 85


2018-03-01.

Sidan om Ra-162 är kompletterad med mer information. Den finns under Flygvapnet/Teknik/Telekommunikation/Radio/Räddningsradio.

Ra-162


2018-02-28.

För de som har tillträde till "Insidan" finns lite reseskildringar inlagda. Se under FHT/Senaste nytt.


2018-02-27.

Sidan om Radiostation Tmr-20 är kompletterad med mycket mer information. Den finns under Flygvapnet/Teknik/Telekommunikation/Radio/Stridsledning Stril 60.

Tmr-20


2018-02-06.

Nya sidor utlagda under Marinen/Navigering/Gyro.

Marinen/Navigering/Gyro


2018-01-23. Ett nytt dokument "Ledningssystem i marinen under 50 år" är utlagt under Marinen/Dokument.

Ledningssytem i marinen under 50 år


2017-12-05.

Ett nytt dokument "Redogörelse för telemotmedlens användning under andra världskriget" är utlagt under Marinen/Dokument.

Redogörelse för telemotmedel


2017-08-01.

En ny version av Marinens långvågsradiohistoria är inlagd och den heter nu "Långvågsradio och ubåtssamband (kortversion) ". Den finns under Marinen/Dokument.

Långvågsradio och ubåtssamband


2017-07-11.

Nu finns alla erhållna bilder från Fortifikationen och Signaltrupperna ute under Armén/Organisation/Bildarkiv.


2017-07-01.

Samtliga erhållna bilder för Fortifiktionen är nu utlagda på hemsidan under Armén/Organisation/Bildarkiv/Fortifikationen. Under Signaltrupperna kvarstår ett antal bilder ....!!


2017-05-28.

FV signaltjänst i perioden 1945-1947. Underlag från Rigsarkivet i Köpenhamn. Ligger under FV/System/Kommunikation och samband/fskr.

FV Signaltjänst


2017-04-05.

Film om LOMOS och LOMOS invigning 1994 finns under Flygvapnet/Luftbevaknings- och Strilcentraler och under Flygvapnet/Film. Filerna laddas ner till datorn.

LOMOS


2017-03-10.

En ny sida "A.M.E.S typ 13, 14 och 21" är inlagd under PJ-21.

A.M.E.S typ 14 mobile


2017-02-14.

Armén, Teknik och System
Ny information har tillkommit under knapparna, "System" och "Organisation". En ny knapp "Bilder" har tillkommit under "Samband". Kompletterande information har tillförts under vissa knappar på "Samband". Under organisation finns nu fyra knappar. Ser ni inte dessa knappar och använder Google Chrome, bör ni ta bort webbinformation under "Inställningar", "avancerade inställningar" för att få upp den nya sidan.

Inloggning bilder Fortifikationen Signaltrupperna


2017-01-30.

Nytt dokument "Telefonväxlar inom flygvapnet" är inlagt under Flygvapnet/Dokument.

Telefonväxlar inom flygvapnet


2017-01-23.

De tidigare FMV-tidningarna, FMVaktuellt, PROTEC och PROTEC REWIND är utlagda under Flygvapnet/Organisation (en bit ner på sidan).

FMV publikationer


2017-01-19.

En engelsk presentation om flygvapnets stril-utveckling finns utlagd under Flygvapnet: Teknik/SensorerTeknik/Databehandling-och presentation/Lbev- och strilcTeknik/System/Stridsledning och luftbevakning, (Välj rubrikraderna) (Bläddra ner till "övriga dokument").

Soc type two


Läs tidigare "nyheter" genom att klicka på en länk nedan:

FHT FHT Loggo

FMGem FMGem loggo

Armén Armén logo

Marinen marinen loggo

Flygvapnet flygvapnet loggo