FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

Armén logo

Armén

 


Arméns Ledningssystem (9 MB) (A01/04) Författare: Per Lundgren

Arméns ledningssystem


Förbandsproduktion inkl fältövningar och försök under Telesystem 8000- och Telesystem 9000-perioden 1978-2005 (0,2 MB) Författare: Lars Dicander A15/09

Förbandsproduktion inkl fältövningar mm

 


Telesystem 9000 (3 MB) Författare: Per Lundgren (A06/09)

Telesystem 9000


Radiolänk i Armén (15 MB) Författare: Anders Gustafsson. (A06/04)

Radiolänk i Armén

Bilagor till dokumentet finns nedan:

Radiolänk bilaga 1

Radiolänk bilaga 2

Radiolänk bilaga 3

Radiolänk bilaga 4

Radiolänk bilaga 5

Radiolänk bilaga 6

Radiolänk bilaga 7

Radiolänk bilaga 8

Radiolänk bilaga 9

Radiolänk bilaga 10.1

Radiolänk bilaga 10.2

Radiolänk bilaga 10.3

Radiolänk bilaga 10.4

Radiolänk bilaga 10.5

Radiolänk bilaga 10.6

Radiolänk bilaga 11

Radiolänk bilaga 12

Radiolänk bilaga 13

Radiolänk bilaga 14

Radiolänk bilaga 15

Radiolänk bilaga 16

Radiolänk bilaga 17.1

Radiolänk bilaga 17.2

Radiolänk bilaga 18

Radiolänk bilaga 19

Radiolänk bilaga 20

Radiolänk bilaga 21

Radiolänk bilaga 22

Radiolänk bilaga 23 (Publiceras ej på hemsidan)

Radiolänk bilaga 24

Radiolänk bilaga 25

Radiolänk bilaga 26

Radiolänk bilaga 27

Radiolänk bilaga 28

Radiolänk bilaga 29

Radiolänk bilaga 30 (Publiceras ej på hemsidan)

Radiolänk bilaga 31


Radiosystem RA 180/480 (5,8 MB) Författare: Nils-Erik Vall

Projekt TR8000


Sambandssystem 9000 ur ett användarperspektiv.
Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 13 mars 2008.

Sambandssystem 9000 ur ett användarperspektiv


Samtal med övlt Fredrik Wiebe som under perioden 1993-1998 tjänstgjorde som arméns systemledare för SBS 9000 (0,6 MB) Författare: Lars Dicander, Per Lundgren, Göran Kihlström (A09/09)

Samtal med övlt Fredrik Wiebe


Samtal med övlt Ronnie Uddén som under perioden 1989-1993 tjänstgjorde som arméns systemledare för SBS 9000 (0,3 MB) Författare: Lars Dicander, Per Lundgren, Göran Kihlström (A08/09)

Samtal med Övl Ronnie Uddén


Ett samtal med professorn mm L-H Zetterberg kring utvecklingen av sambandssystem under slutet av 1950-talet. (0,8 MB) Författare: Per Lundgren, Göran Kihlström (A10/09)

 Samtal med prof L-H Zetterberg


Utvecklingen av arméns sambandssystem 1945-2005 (2 MB) Författare: Göran Kihlström (A12/09)

Utvecklingen av arméns sambandssystem