FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

 

Val av organisation Val av luftförsvar uppgift 1961 Val av luftförsvarssektor m/50 Val av luftförsvarssektor m/60 Val av flottilj Val av luftförsvarssektor M/59 Flygstabens Signaltjänstavdelning mm. Flygstaben Organisationens utveckling

FV förband

Denna sida och bilderna ovan är under handläggning! Vissa knappar valbara!

Under knappen "Organisationens utveckling" finns nu inlagt en uppdaterad och utökad version av den tidigare, "Flygvapnets fredsorganisation år 1926 - 2000", som nu heter "Flygvapnets fredsorganisation. Staber, flygförband, skolförband och skolor fram till år 2000", en intressant läsning sammanställd av John Hübbert.


Artiklar ur Underrättelser från flygledningen (Ufl)

De fortsatta utredningarna rörande försvarets organisation ( nr 8-10/48)

Vad vet du om flygbasområdesorganisationen? (nr 1/50)

Fast anställt manskap - ändrade utbildningsbestämmelser (nr 12/50) Ufl

Vad vet du om vår luftbevaknings- och stridsledningsorganisation (nr 1/51)

Flygvapnet i totalförsvaret (nr 10-11/53)

Militärindelningskommitténs förslag till gemensamma regionala staber (nr 7/54)

 

 

 

 

 

 

 


Artiklar ur flygvapennytt

Luftfartsverket och Flygvapnet (nr 5/64)

Ny regional ledning (nr 3/66)

Flygvapnet 40 år (nr 4/66)

Den regionala ledningen (nr 4/69)

Pionjäranda för flygvapnet ger samhällsekonomisk utdelning (nr (4/69)

FN och freden (nr 4/70)

E1 - Första flygeskadern dirigent med "ÖB:s klubba" (nr 4/72)

Fredsorganisationen (nr 2/73)

Torslanda pensioneras - Landvetter tar vid (nr 3/73)

Förbandsindragningarna (nr 2/75)

Ledning av flygstridskrafter i krig - Datorstöd i krigsstabstjänsten (nr 1/77)

Ledning av flygstridskrafter i krig - KOS/E1 - Datorstöd i krigsstabstjänsten (nr 2/77)

Ledning av flygstridskrafter i krig - Projekt KOS/Sektor (nr 1/78)

Uppföljning av flottiljorganisationen (nr 4/78)

FS81 - Nya Flygstaben fr o m 81-07-01 (nr 3/81)

Effektiv ledning av våra flygstridskrafter (nr 5/81)

Ny Sektororganisation (nr 1/82)

Lång dags färd för svenska Luftförsvarssektorn (nr 2/83)

Sabotageförband ... med rätt att döda (nr 4/83)

Gårdagens info-kaos tvingade fram INFOSYSTEM FV ... som nu är under provdrift (nr 2/88)

Lednings- och informationssystem Flygvapnet LI FV (nr 3/89)

Utan SAMBAND - ingen ledning UTAN ledning ..? (nr 4/89)

Lednings- och informationssystem Flygvapnet LI FV (nr 5/89)

Lednings- och informationssystem Flygvapnet LI FV - PRIMUS/Flottilj (nr 1/90)

Så tycker svenska folket om Flygvapnet (nr 1/92)

Första Flygeskadern - ÖB:s klubba i 50 år (nr 3/92)

Taktiken i centrum (nr 4/92)FV-nytt

Flygstaben upphör (nr 1/93)

Lednings- och myndighetsorganisation (nr 1/93)

Sista chefsmötet vid flygstaben (nr 2/93)

Ökad samordning ger större operativ effekt (nr 3/94)

IS FV - Rätt info i rätt tid till rätt mottagare (nr 5/94)

E 1 - Efter 56 år - tack och farväl (nr 2/95)

Radikal modernisering av svensk flygtrafikledning - System 2000 (nr 2/95)

Våra frivilliga försvarsorganisationer (nr 2/95)

Med flygvapnet i FN-tjänst (nr 4/95)

Helikopter 10-flottan nu fulltalig (nr 3/96)

Försvarsmaktens nya helikopterorganisation (nr 1/97)

Målflyget flyttar (nr 1/97)

Varför ett krigsorganisationssystem (nr 1/97)

Målet är satt - Snart är vi där - Flygvapnet 2000 (nr 4/97)

Helt nytt högkvarter tar vid den 1 juli (nr 5/97 o 1/98)

Nu lyfter Försvarsmaktens helikopterflottilj (nr 5/97 o 1/98)

Nya Högkvarteret (nr 2/98)

Projekt CFR/FTK/FTAC - Vad blev resultatet? (nr 2/98)

Flygvapnets centrum är nu FLYGVAPENCENTRUM (nr 3/98)

Helikopterflottiljen har lyft (nr 1/99)

Från invasionsförsvar till insatsförsvar (nr 2/99)

På vakt i "Ozziland" (nr 2/99)

Framtidens ledningssystem provas (nr 3/99)

Försvarsmaktens Flygverkstäder - Nytt förband för nya tider (nr 3/99)

Ny ledningsorganisation - Flygtaktiska kommandot leder flygvapnet (nr 4/99)

Flygvapnet styr mot nya mål (nr 2/00)

Ny ledningsorganisation - Nu bildas det flygtaktiska kommandot (nr 2/00)

Nu leds flygvapnet av Flygtaktiska kommandot (nr 3/00)

Nya snabbinsatsförband (nr 3/00)

Insatsövning i Växjö - SWAFRAP AJS 37 (nr 4/00)

Generationsskifte i den första luftförsvarscentralen (nr 1/01)

Ny teknik provas i demonstrator - UAV i nya ledningssystem (nr 1/01)

Kommer de iväg först? - Snabbinsatsförbandet SWAFRAP C-130 (nr 2/01)

Ny Desk i FTK servar utlandsförbanden (nr 1/02)

Vi måste våga tänka nytt (nr 1/02)

En flygräddningsepok är över - Super Puman lämnar Visby (nr 3/02)

Försvarsmakten i förändring - Centrala ledningen organiseras om (nr 3/02)

Ny ledningsstruktur skapar nya möjligheter (nr 3/02)

Ett nytt ledningsförband - Strilbataljon 04 (nr 1/03)

Fem frågor till .... Mats Westin helikopterflottiljchef (nr 1/03)

Försvarsmaktens nya ledningsorganisation (nr 1/03)

HKP 15 anländer (nr 1/03)

Nytt flygvapenförband i FN-tjänst - Åter till Kongo (nr 1/03)

FK01 på plas i Kongo (nr 2/03)

Percy tar täten i Kongo (nr 2/03)

Fullt upp för FK01 i Kongo (nr 3/03)

Opil på väg mot Uppsala (nr 3/03)

Efter tre års insatsberedskap - Swafrap AJS37 upphör (nr 4/03)

Snabbinsatsförband med Gripen - Swafrap JAS39 (nr 4/03)

Helikopterflottan roteras (nr 4/03)

FMTM (nr 3/06)

FMTM - Invigning av teledriftcentral i Örebro och Bålsta (nr 1-2/07)


Artiklar ur TIFF

AerotechTelub (nr 1/00) TIFF

AG Stör (nr 1/76)

Beredning och planering för Struktur 90 (nr 2/85)

Breddat Telub fokuserar informationsteknologi och telekommunikation (nr 1/93)

Celsius - Celsius Information System (nr 2/95)

Cv blev aktiebolag (nr 1/91)

CVÖ under ett tak (nr 1/73)

ENATOR - Telubs verksamhet stärks i en ny konstellation (nr 2/96)

ERE H-division till BEAB (nr 1/90)

FFV Aerotech blir Celsius Aerotech (nr 1/98)

FFV Elektronik AB byter namn till FFV Telub AB (nr 3/86)

FFV Elektronik byter namn (nr 2/88)

FFV i förändring (bok) (nr 4/93)

FFV strukturomvandling (nr 2/92)

FMV:Elektro organisation och arbetsuppgifter (nr 1-2/83)

FMV:FuhD - Driftsystembyrån (nr 1/93)

FMV:FUH omorganiseras (nr 3/89)

FMV:FUH nya organisation - mera information (nr 1/90)

FMV:FUH - Vi har flyttat igen (nr 2/92)

FMTM (nr 3/06)

FMTM - Invigning av teledriftcentral i Örebro och Bålsta (nr 1-2/07)

FMV nya organisation (nr 1/00)

FMV organisation (nr 1/74)

FMV:FUH in i nygamla lokaler Linnégatan 89 (nr 2/88)

FUH i ny kostym (nr 4/93)

Marktelesystembyrån organiserar om (nr 2/95)

Markteleutredningen föreslår organisation med sting ( nr 2/68)

Ny organisation för markteleresurserna inom VFS (nr 4/92)

Projekt OLLI U (nr 2/80)

Sju Teknikkontor (nr 1/01)

Tekniska Byrån FMV:FuhT (nr 1/88)

Telub Teknik blir TELUB rätt och slätt (nr 4/90)

VF Mitt (nr 2/91)


Frivilligverksamhet Artiklar ur Flygvapennytt, TIFF, mm. Frivilligverksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Personal Artiklar ur Flygvapennytt, TIFF, mm

Personal

 

 

 

 

 

 


Skolor/Utbildning Artiklar ur Flygvapennytt, TIFF, mm. Halmstadsskolorna

 

 

 

 

 

 


FMV

Publikationer

FMVaktuelltPROTECRewind


 

För avancerade elektroniksystem. FMV:ELEKTRO - en kompetent systembyggare.

FMV:Elektro


Artiklar ur Flygvapennytt

Elektronikindustri i försvarets tjänst (nr 3/64) FMV

Försvarets Materielverk (nr 3/68)

RFN - Robotcentrum under polcirkeln (nr 1/70)

Flygvapennytts temaserie nr 9 - Försökscentralen (FC) (nr 2 o 3/72)

FMV:UR 30 år (nr 3/77)

Tema utprovning: FMV:PROV - på plats för framtiden (nr 3/95)


Artiklar ur TIFF

RFN - Vårt norra provningscenter (nr 1/76)

Vad är LINLAN (nr 3/89)


Nedan några artiklar ur DN 2013-01-09

(Från DN 2013-01-09)

Så har Försvaret krymptsAntingen har vi material som kommer att läggas in på den här sidan, så snart som tid medges - eller så kan du som känner till området, meddela Hans-Ove (FHT urval FV sekr), att du vill bidra med din kunskap, som tacksamt kommer att mottagas.