FHT loggo Försvarets Historiska Telesamlingar

flygvapnet loggo

 

Spaningsradar


Er III bFSR-890MSSR

Er III B, FSR 890 och MSSR.

flyg_bild_pj_21_6_radarstn_upprattadflyg_bild_ps_08_1_ps_08_antennPS-14

PJ-21 (med PS-14), PS-08/F och PS-14

PS-15PS-16PS-41

PS-15, PS-16 och PS-41

PS-47PS-65flyg_bild_ps_66_16_antennbildVal av PS-68

PS-47, PS-65, PS-66 och PS-68.

PS-810PS-860PS-870

PS-810/825, PS-860, och PS-870

På bilderna ovanr presenteras flygvapnets olika spaningsradarstationer. Beskrivningar om respektive radarstation nås genom val av bild eller text under bilden.

Nedan presenteras länkar till dokument, artiklar ur Flygvapennytt, länkar till andra hemsidor och filmer om radar.


Dokument

Radarteknikens utveckling (civing Nils-H Lundquist) (särtryck ur Teknisk Tidskrift 1962)

Vad ni bör veta om radar (civing Gerhard Embring) (ur Radio och Television nr 4 1959)


Artiklar ur Flygvapennytt

Vän eller fiende? Du måste veta! (nr 2/62)

Vår incidentberedskap (nr 1/78)

Utblick mot sekelskiftet 2000 (nr 1/79)

Svensk stridsledninga filosofi, verksamhet idag och framtid (nr 2/79)

Slog av strömbrytaren - blev utan jobb (nr 3/79)

Telekrigföring del 1 (nr 3/79)

Telekrigföring del 2 (nr 4/79)

Telekrigföring del 3 (nr 2/80)

Flygvapnet i ÖB80 (nr 3/80)

Yttäckande kontrollerat luftrum (nr 1/83)

Stril 90, Flygvapnets nya stridslednings- & luftbevakningssystem (nr 2/86)

Människan i Stril 90 (nr 3/86)

Flygvapnet i ÖB:s programplan 89-92 (nr 1/89)

FV:s årsredovisning 88/89 (nr 1/90)

FOA forskar om framtidens luftförsvar (nr 3/91)

System STRIC (nr 3/91)

Flygvapnet i obalans - får låg krigsduglighet (nr 4/91)

Flygvapnet i regeringens försvarsproposition (nr 1/92)

Flygvapnet i 1992 års försvarsbeslut (nr 2/92)

Flygvapnets årsredovisning (4/92)

Vad händer efter år 2000 - Med blicken framåt (nr 4/94)

Försvarets årsredovisning (nr 5/94)

TEMA utprovning (FMV) (nr 3/95)

Så här stör vindkraften försvarets radar och radiolänk (nr 2/98)

Luftförsvarsledning under 50 år. Stril 50 - StriC:s vagga (nr 3/98)

Ny radarspaning och stridsledning i drift (nr 2/00)

Nu leds flygvapnet av Flygtaktiska kommandot (nr 3/00)

Hemliga berg faller för åldersstrecket (nr 4/00)

För 40 år sedan ... SMS till jakten (nr 3/02)

Ett nytt ledningsförband, Strilbataljon 04 (nr 1/03)


Länkar

Göran Mossbergs hemsida om radar

PS-47 (AEF)

PS-47 (Arboga Robotmuseum)

PS-68/F (Simon) (AEF)

PS-68 Simon, 1961-80 (Arboga Robotmuseum)

Civila och militära radarstationer i Blekinge (Göran Mossbergs hemsida)

Luftbevakning - Signalspaning - Radar (Gotlands militärhistoria och Gotlands trupper)

Nedan några danska länkar som handlar om radarstationer, luftbevakning mm och även motsvarigheten till FHT urval FV i Danmark.

Fra ASTA til SKYLIGHT og GOTHAM
En beretning om Flyvevåbnets kontrol- og varslingstjeneste 1951-2007.

Flyvevåbnets Historiske Samling

Luftforsvarets Veteraner

Skrifterna enligt nedan som tidigare var "länkade" härifrån är flyttade till www.yumpu.com, där man får skaffa sig en inloggning för att kunna läsa dokumenten.

Fra Gamle ASTA til NADGE Update
En beretning om radarstationen i Skrydstrup 1952-2003
Fra Gamle ASTA til NADGE Update Del II 1960-1969
Fra Gamle ASTA til NADGE Update Del III 1970-1979
Fra Gamle ASTA til NADGE Update Del VI 2000-2003

Nedan länkar till England

Equipment at 91 Signals Unit – RAF Saxa Vord - Early days

The Royal Air Force Air Defence Radar Museum

The Decca Type 80

Trimingham 'QLE' CEW R1 Rotor Radar Station

Ventnor Radar


Film från You Tube

Flygvapnets incidentberedskap (You tube)

Fredens hav (YouTube)

IBM Sage Computer AD, 1960

It's Safer by Air. Radar station at Bishop's Court in Northern Ireland.

Radar i främmande pakt

Stril = Stridsledning och luftbevakning (Film från yoTube)